pondělí 25. dubna 2011

Jste děti Boží

Nazývám vás Božími dětmi, protože tohle je vaše pravá identita, to, kdo skutečně jste. Za hranicemi všech náboženství, všech kast, všech barev, jste děti Boha a jste si rovni. Bůh miluje každého z vás stejně. Nemiluje mne více, protože jsem Svámí, a vás nemiluje méně. Vtip je v tom, že já jsem Jeho Božství v sobě realizoval, a zatím ne všichni z vás se dostali do bodu, kdy si to uvědomujete. Tato vědomost leží uvnitř vás, protože jste se s ní narodili. A jste vzýváni se rozpomenout.
Jedna cesta vede skrz náboženství. Tato cesta je disciplinovaná a postupuje z vnějšku dovnitř, kde však nekončí. Velmi často lidé začínají modlitbami, brzy se však zaseknou. Zaseknou se na formě, ke které se modlí. A pak už dál nepokračují, protože doopravdy nechtějí zjistit, kým skutečně jsou – v pravé skutečnosti. Což je obtížné, pokud vás nevede tato touha. Musíte Ho chtít. Opravdu Ho musíte chtít, chtít Boha. Pak teprve se On může se ctí dát vám.

(Tento úryvek z promluvy Swamiho Vishwanandy před darshanem v Bombay, 10. února 2006 je součástí textu připravované knihy Just Love.)
Překlad:Kateřina P./Č.R.

Žádné komentáře: