pondělí 14. listopadu 2011

Toto je význam slova „Guru“...

"Když někdo vstoupí pod vedení duchovního učitele a oddá se tomu, co mu říká, bude samozřejmě vytažen z této iluze, ale dokud se někdo nechce podrobit vlivu nebo vedení mistra bude vždy v nevědomosti.

Totéž najdete ve všech vyznáních. Vezměte křesťanství, vezměte hinduismus, vezměte islám, vezměte kteroukoliv církev, buddhismus nebo nějakou jinou víru a uvidíte, že je tam vždy hierarchie. Nemusíte dokonce ani jít tak daleko. Podívejme se na hierarchii andělů na jiné rovině, víte. Uvidíte, že je tam tato poslušnost. Všichni samozřejmě poslouchají Boha, ale je tu ta poslušnost uvnitř hierarchie andělů samotných. Normální andělé jsou povinováni poslouchat a sloužit archandělům. Protože to je velmi důležité: když si jeden myslí, že něco ví, je to naprostá nevědomost. To je to, co slovo guru, které má dvě části, znamená: Gu což znamená ten, kdo rozptýlí, a ru je temnota; takže je to ten, kdo rozptýlí temnotu, rozptýlí nevědomost.

Když se tedy někdo dostane pod duchovní vedení Mistra, Mistr na sebe vezme zodpovědnost za odstranění nevědomosti žáka. Nevědomostí jsou míněny všechny negativní věci. Ve slově Guru, znamená také „gu“ konečné naplnění, „r“ je ten, kdo vyčistí smysly, odstraní nevědomost a „u“ je Narayana, Maha Vishnu. A On nese všechno trojí dohromady v sobě; On má všechny tři.

Guru je ten, kdo daruje duchovní vědomost, která osvítí mysl žáka.

A On je ten nejvyšší, protože uz relizoval Jednotu s Bohem.

Takže když žák přijde do kontaktu s Mistrem, musí být loajální! Jedině, když jsi sám vůči sobě loajální, budeš schopen být loajální vůči Mistrovi a vůči okolí.

Za druhé, žák musí být poslušný. Poslušnost neznamená otroctví. Lidé si často myslí, že když jsou poslušní, tak se jen stanou otrokem Mistra. Ne, ve skutečnosti je to naopak.

Jak jsem již řekl, ty nejsi otrokem Mistra, nýbrž Mistr je tvým otrokem. Ale protože máš nevědomou mysl, máš hrdost, ego a všechny tyto věci, musíš poslouchat toho, kdo už to překonal."

Swami Vishwananda

Žádné komentáře: