čtvrtek 10. listopadu 2011

Pravá láska....


"Pravá láska je neustálé dávání, nikoli očekávání.

Konáme naší sadhanu, naše duchovní cvičení, pouze pro dosažení této Lásky, tak se může stát bezpodmínečnou. Kvůli bezpodmínečné lásce uskutečňujeme jednotu s Božstvím. Pak můžeme říci že jsme skutečně v Lásce. Dokud je tady v mysli (Swami ukazuje), je to těžké.

Kristus řekl: “Miluj Boha svého celou svou myslí a duší” (Matouš 22:37-40)

Mysl musí být plná Božství. Mysl musí překročit omezení a změnit sama sebe. To je také důvod proč se modlíme k Pánu Ganéšovi: “Pomoz nám odstranit všechny překážky.” Prosíme ho aby nám pomohl, abychom mohli překročit omezení, abychom mohli být sami sebou, neboť naše pravé Já nezná soudy, nezná rozdíly, nezná bolest, nezná nenávist, nezná žárlivost ani hněv. Naše pravé Já je v neustálé jednotě. On je v každém nás. A to je pravá Láska."

Sri Swami Vishwananda

Žádné komentáře: