pátek 4. listopadu 2011

Jsme tolik ovládáni naší myslí... (pokračování)

Proč jsme se oddělili? Samozřejmě, Božství v projevené a neprojevené formě je přítomno všude, v každé buňce našeho těla, a prostupuje vše projeveně i neprojeveně. Když přemýšlíme o projevech Božství, přemýšlíme jen o svatých a avatárech, ale On je také ve vás všech. Samozřejmě, tito svatí a avatáři jsou velkými projevy Božství, kde On přichází napomoci lidstvu. Vlastně On vždy přichází na pomoc lidem, pomoci Sobě, opravdu, ale my jsme tak vázáni vně, že vytváříme karmické věci. Vždy, v mnoha životech, jsme vytvořili mnoho karmy a zavazujeme tím sami sebe. Někdo řekne: "Ano, ale my jsme tady abychom odstranili karmické věci. Jsme tady, abychom si uvědomili naše vlastní Já ." Je to velmi pravdivé a to je smyslem života; to je také účelem náboženství. Není to jen mávat světlem před Božstvem nebo zpívat ke slávě Boží, což je velmi dobré, ale musíme Ho dosáhnout. Proto se musíme snažit z naší strany. Ale když jsme se nechali chytit iluzí, Mája nás dostane. Iluze je také projevem Pána, ale On nám dává také na výběr, chtít Jeho nebo chtít svět. Někteří lidé předstírají že jsou velmi chytří, říkají, chceme všechno, chceme svět a chceme Pána. Ale Kristus řekl v Bibli: Vraťte císaři co je císařovo a vráťte to co patří duši, duši. On také řekl že: Pokud si myslíš, že jsi duše, budeš duše, ale pokud si myslíš že jsi člověk, budeš jen člověk, protože spoutáváš sám sebe.

Žádné komentáře: