středa 16. listopadu 2011

„Obě řeky, čistá i špinavá, jsou si rovny“ Sri Ramakrishna


Swami vypráví:

Možná jste už slyšeli o Ramakrishnovi, indickém svatém.
Za jeho časů, jednoho dne, přišel před chrám Kálí žebrák, a jak tak stál před chrámem, odříkával zrovna mantru a celý chrám se dal do pohybu. Jiný muž to pozoroval a když viděl že žebrák má takovou moc, začal k němu utíkat.
Žebrák když zahlédl, že k němu ten muž běží, začal utíkat tím rychleji.
Po chvíli, když žebrák uviděl, že muž je stále za ním, zastavil a povídá: "Co chcete?"
Muž odpověděl: "Právě jsem viděl že tím, že stojíte a modlíte se před chrámem, jste uvedl celý chrám do pohybu. Takže, jistě jste skvělý člověk a já bych se rád od vás učil a stal se vaším žákem."

Žebrák řekl: "Ne, já vás nechci. Jděte pryč! ", ale ten muž mu stále naslouchal a povídal: "Hej, já chci, chci, chci! "
Tak mu žebrák nakonec řekl: "OK, chceš být mým učedníkem? Dobře!
Vidíš tady tu řeku a vidíš tamtu řeku?"
Jedna řeka byla špinavá a druhá čistá a Svatý tomu muži řekl
"Přijď ke mně až obě tyto řeky budou pro tebe stejné !"

Překlad: Rohini/Č.R.

Žádné komentáře: