středa 30. listopadu 2011

Když padl k Babajiho nohám...

Neuvědomujeme si že Základ všeho je Góvinda, je Bůh. Pokud by si člověk uvědomil že vše přichází ze zdroje, kterým je Bůh, proč nebere sám zdroj? Proč chce zrovna něco co za nějakou dobu skončí?

I Lahiri Mahasaya, který byl velikým jogínem, v jednom ze svých minulých životů, kdy mohl žít s Mahavatárem Babajim, měl touhu mít zlatý palác, a touha po tomto zlatém paláci ho znovu inkarnovala na zemi. Vzhledem k milosti Mahavatára Babajiho, jeho lásce, a skutečně jeho soucitu pro každého, Babají ho vedl a splnil jeho přání během tohoto života. Když se mu Babají zjevil, zhmotnil obrovský zlatý palác, se spoustou diamantů a všemi drahokamy které si dokážete představit uvnitř. Byl ze všeho velmi překvapený, a pak to Babají dematerializoval. Stejně jako to nechal objevit se, to také nechal zmizet.
Když padl k Babajiho nohám, myslel na Babajiho a modlil se k němu: "Jestliže můžeš stvořit tento velký palác, jestliže Ty jsi zdrojem všeho, proč jsem potřeboval právě palác? Není lepší když si tě zcela vezmu? Ty jsi základ. Ty jsi cílem veškerého života. Dovol mi mít tebe! "

Stejným způsobem nezahazujte svůj čas chtěním věcí které jak víte mají svůj limit. Toužete po Základu, a budete to mít. Odevzdejte své tělo, mysl a duši. Zaměřte se nejprve na nějaký aspekt Božství, a pak si uvědomte své Božství. Pamatujte si, kýmkoli jste, či váš pokrok je pomalý nebo rychlý, Bůh vás miluje. Miluje vás ještě víc než si můžete myslet, víc než o tom může lidská mysl přemýšlet. Tak vždy věřte v tuto lásku, vždy v této lásce vytrvejte a nikdy Ho neopouštějte. On je stále s vámi. I když Ho necítíte, i když ho nevidíte, je tam.

Žádné komentáře: