čtvrtek 7. února 2013

Nedopusťte, aby vás postihlo "svrbění světa".

…byl jednou jeden slepec, který spadl do veliké díry. Nějací lidé ho pak uvnitř zavřeli. V té díře bylo 84 východů. Z těchto osmdesáti čtyř východů byly jen jedny dveře otevřené. Takže zavřeli toho muže dovnitř a volali na něj, aby našel tyhle jediné dveře. Muž se zastavil, našel první dveře, zkusil je otevřít, ale nešly. Pak další dveře… stejně tak. Dosáhl dveří s číslem osmdesát tři, ale nevěděl to. Nepočítal je. Když chtěl zkusit otevřít  osmdesáté čtvrté dveře, začala ho svrbět ruka. Takže zapomněl na dveře a začal si škrabat ruku. Zatímco se škrabal na ruce, ty osmdesáté čtvrté dveře přešel.

Pro mnoho lidí jsou ty dveře právě teď tady...

Nedopusťte, aby vás postihlo "svrbění světa". Chcete osvobození? Nechte tu touhu zesílit v mysli, nechte ji zesílit hluboko ve svém srdci.
Nechte ji dosáhnout naplnění venku. Jste světlo. A vy všichni se můžete opět s tímto světlem spojit. Musíte to chtít velmi, velmi silně. Musí se to stát nejdůležitější věcí ve vašem životě. Je zde mnoho božských inkarnací. Ti všichni přicházejí, všichni učí, odcházejí. Lidé v různých dobách to přijímali svým vlastním způsobem. Ale my žijeme v této době, právě teď, kdy je možné velmi snadno dosáhnout seberealizace. Musíme jen být jednoduše v sobě. Prostí v mysli. Když říkám "prostí", myslím jen milovat. Učinit tu lásku bezpodmínečnou.

Tu lásku, kterou máte uvnitř, ten zdroj všeho, nechte ji plynout…


Žádné komentáře: