sobota 27. listopadu 2010

O naší mysli - Promluva před daršanem 4.9. 2010 (1.část)

O naší mysli

Promluva Svámího Vishwánandy

4. 9. 2010

Shree Peetha Nilaya, Centrum Springen,

Německo

- mírně upraveno -Jai Gurudev!

Dnes budu mluvit o naší mysli, jedno z témat o kterém rád mluvím. Nejprve se vás všech zeptám, co chápete pod pojmem mysl? Povězte. Myšlenka....... ok, zážitek, omezení, ještě něco? Posuzování!... Nuda?.... Obavy!.... To je pravda, vlastně vše, co jste řekli, je pravda, protože toto jsou vlastnosti mysli, ale ne mysl sama.

Mysl velmi rychle vytváří různé reality a různé kvality. První kvalitou, ve které je mysl velmi dobrá, je posuzování / úsudek. Zážitky přicházejí až následně, protože skrz posuzování, skrz obavy zažíváte vše. Takže největší vlastností mysli je posuzování a z toho se odvozují další vlastnosti jako kritika, pýcha, ego – to jsou vše kvality posuzování / úsudku.

Naše mysl bývá neustále ve stavu posuzování, když se analyzujeme – neřekl jsem, když se soudíme. Ale co se stane, když řekneme, že se analyzujeme? Automaticky se zaměříte na všechny vaše špatnosti, na veškerou negativitu. Nikdy se nepodíváte na svoji pozitivní stránku. Řeknete si, to je dobré, odložím to stranou, ale negativita....... uaaaaa …. tu analyzujete z jiného úhlu, z jiného aspektu a pak se začnete litovat a to je kvalita mysli, protože neposuzujete druhé ale sebe.

Neřekl něco podobného Ježíš? To, co soudíte na druhých, je částečně i ve vás, proto to v druhých nemůžete přijmout. Proč by to měl mít druhý? Já to nemám! Znáte to, ne? Chtění mít vše a chtění, aby soused neměl nic, je kvalita mysli.

Znáte to o třech malých opičkách? Těch co si zakrývají uši, ústa a oči. Tyto tři smysly jsou velmi potřeba ke kontrole mysli. Jsme ovlivněni tím, co slyšíme. Jste ovlivněni tím, co vidíte. Jsme ovlivněni tím, co mluvíme.

Víte například, když se někde klábosí a někdo mluví hezky, tak se nakonec řekne, že to je nudné,....... dejme to stranou, to nikoho nezajímá. Ale když je nějaká fáma, každý k tomu rád přidá své – „to své“ však není nic vně, je to uvnitř. Když se snažíte okořenit fámu, vlastně vyjadřujete sami sebe. Chytrý člověk, který to analyzuje, si řekne: „Počkat! Co to dělám?!“ Jenže mysl často funguje jinak.

Zmíněné opičky nám ukazují, že bychom se neměli na nic zlého dívat, neměli nic zlého poslouchat, ani zle mluvit. Avšak to lidé většinou dělají, protože to vytváří rozruch. Například noviny, všechna média........ co to vytváří? Jen rozruch, senzaci, viděli jste kdy v novinách něco dobrého? První stránka bývá plná nesmyslů. Proč? Každý den je to stejné. Protože vaše mysl vás nutí vnímat – vidět pouze negativitu,....... mysl přitahuje ona negativita.

A později, když vidíte, že váš život nikam nepostupuje, pak se ptáte sami sebe: „Proč?“ Řeknete si: „Já jsem ten dobrý a ostatní jsou ti špatní.“ Nevidíte, že je také velmi důležité analyzovat, co do sebe vkládáte, a nejen to – i jak s tím, co do sebe přijímáte, v sobě pracujete.

Podobně pravil Krišna: “Pokud se naše mysl zabývá nějakým vnějším předmětem, pak se tomu stáváme podobní.“

Neříkám, že když se zabýváte dýní, budete jako dýně. Ale vyvinete určité podobné kvality - budete líní a těžcí. Proto se říká: „Nechejme mysl přebývat v Bohu.“

Žádné komentáře: