pondělí 29. listopadu 2010

O naší mysli - Promluva před daršanem 4.9. 2010 (2.část)

Svámí Vishwánanda pokračuje ve své promluvě před daršanem 4.9. 2010:

Nechť je mysl pozitivní. Samozřejmě někdo řekne, že je to jednoduché říci, ale složité udělat. Ale pokud se vycvičíte v pozitivním myšlení a budete si v každém okamžiku vědomi svého posuzování – je to kritika? Již to neanalyzujete z vnějšku, ale na vás samých ….. vycvičíte si mysl. Snadno se to říká? Jo? Jako je jazyk těžký kontrolovat, protože nemá žádné kosti – tak? Tréninkem, cvičením a s odhodláním, pokud skutečně chcete, můžete věci změnit. Jinak budete jako ty opice. Ony nám ukazují, abychom nebyli jak ony, jinak by nebylo rozdílu.

Zde přichází na řadu afirmace, protože chcete-li být pozitivní, chcete-li uspět v lidském životě a nakonec dosáhnout Božství, musíte se chovat jako lidská bytost, musíte myslet jako lidská bytost. Zvířata takto nemyslí. Zvířata jsou velmi dobře vybavena intuicí a tu následují.

Lidstvo je obdarováno velkým darem vědění, ale bohužel jej nepoužívá správným způsobem. Například ví, že jim něco přinese jen bídu a neštěstí, ale přesto to dál dělají a říkají, že to později změní. Ale kdy je to později? Když to nemůžeš změnit teď, později bude příliš pozdě.

Změny začínají teď, když jsi sám sebe vědom, když si uvědomuješ, jak se na věci díváš. Proto se v písmech říká: „Zpívejte Boží jméno.“

Žádné komentáře: