neděle 19. května 2013

Buďte v modlitbě upřímní.


Ze všech těch milionů lidí, i když jen jeden člověk je v tom upřímný, hodně to pomáhá. 
Jak se říká: když se jeden člověk modlí upřímně, znamená to víc než sto lidí, kteří se nemodlí upřímně. Takže tato jedna osoba, upřímnost této osoby, může překonat vše, může očistit vše, může změnit srdce každého, dokáže pronikat vším. 

 Tak ať jste všichni tak čistí  a upřímní - vím, jste velmi upřímní - jsem si jist, že to bude mít na svět velký dopad.  
 Pokud nejste upřímní, modlete se k  Pánu, prosíc ho: "Učiň mne upřímným. Otevři mé srdce, abych mohl  bezpodmínečně milovat."
  ~
 Sri Swami Vishwananda

Žádné komentáře: