úterý 14. května 2013

Když někdo zná krásu modlitby, krásu zpívání Božského jména, zná hodnotu toho…


Jak je řečeno ve Shrimad Bhagavatamu: „Nezáleží jak zpíváte mé jméno, jak recitujete jméno Božství“. Někdo má nádherný hlas, někdo nemá. Ale pro Něj je to stejné. Hlavní věc je, že zpíváte, že se modlíte. Modlitba je to, co člověka proměňuje. Skrze modlitbu lidé nacházejí útěchu - někteří dosáhnou lotosových nohou Pána, někteří dosáhnou po čem v životě touží. Ale hlavní věc je modlit se: to je to co vás transformuje, co vám dává tu vnitřní záři, takže se můžete nazývat duchovními.
Člověk, lidé, neustále hledají. Neustále hledají „něco“. Někteří lidé to hledají ve vnějším světě. Někteří to hledají ve vnitřním světě. Ale jenom pár jich skutečně zná důležitost modlitby. V Ramcharitmanas řekl Tulsidas: „Hodnora kamene je známa pouze těm, kteří znají drahokamy.“ Potom mohou ohodnotit jak vzácný kamen je. Stejně tak: když někdo zná krásu modlitby, krásu zpívání Božského jména, dokáže poznat hodnotu toho.

Žádné komentáře: