pátek 24. května 2013

Bhu Devi - Matka Země.

Samudhra vasane devi, parvatha sthana mandithe, Vishnu pathni namasthubhyam pada sparsam kshamasva mae.
~
Pozdravení Tobě, manželko Pána Višnu, který přebývá v oceánech a je krásně ozdoben horami, promiň mi Matko, že kladu své nohy na Tebe.

Tato modlitba se obvykle zpívá před prvním položením nohy na Matku Zemi, za úsvitu…

Umístění něčí nohy je považováno za akt neúcty. Při hledání odpuštění u této bohyně, bere člověk na vědomí božství Matky Země.

Jai Sri Bhu Devi !

O samotné Bhu Devi se dozvíte více např. zde (podrobné informace jsme přinesli v článcích v předchozích letech).

Ve Shree Peetha Nilaya bude oslava Bhu Devi, Matky Země, probíhat jako každoročně yagnou, která začíná v pátek 24.5. odpoledne a potrvá do sobotního večera. Více informací o ní na:
http://bhaktimarga.org/event/bhu-devi-yagna-sri-swami-vishwananda

------------

Aktuálně vám  přinášíme také výběr z  nejdůležitějších Swamiho promluv,  daných při oslavách Bhu Devi v předchozích letech...

Bhu Devi yagna je Vaišnavská tradice oslavy a modlitby k Matce Zemi. Bhu Devi je vlastně Matka Země. Tato yagna, kterou provádíme, ukazuje naši vděčnost a uznání, a vlastně také naše pochopení pro mnohé čím prochází, nejen teď, ale po celá staletí. Vzala toho na sebe hodně, ale lidé nevidí, že tato matka trpí.
Je tak snadné zapomenout na to, jak důležitá je Matka Země. Jsme tady, narodili jsme se zde, ale věnujeme jí tak malou pozornost. Matka Země dává. Ona dává, dává, dává, dokonce ani nic neočekává, nic si nebere. Ona je projevem soucitného, stále dávajícího Já a také je projevem oddanosti. Člověk se může modlit k Bohu, ale víte, když ukazujete své ocenění, když ukazujete svoji vděčnost, musíte ji ukázat osobě, Božstvu.

V Hampi v jižní Indii je chrám, kde je uctívána jako univerzální matka, jako Matka Brahmy, Višnua a také i Šivy. Protože je to jen zde, na fyzické rovině, kde projevuje sebe sama - také všichni Avataři se zde manifestují. Božství manifestuje samo sebe tady na Zemi, protože je pro něj velmi zvláštní. Ona je považována za manželku Maha Višnua. Je považována za další část Lakšmí. Kdykoliv Maha Lakšmí bere na sebe aspekt jako například Sita, Radha nebo Andal nebo jiný projev Maha Lakšmí, je to Bhu Devi kdo projevuje sebe sama.
Ve Šrimad Bhagavatamu Maha Višnu řekl Bhu Devi (poté co ji zachránil před utonutím ve velkém oceánu):
„Budeš stále přítomna na mé hrudi. Od této chvíle Tě budou lidé uctívají jako mou ženu a kdykoli budeš v nouzi, manifestuji sám sebe u Tebe, pro záchranu světa.“

Vše je tvořeno pěti prvky. Celý vesmír je vázán na těchto pět prvků, ale v celém vesmíru není  těchto pět prvků všude aktivních. Jediné místo, kde máme pět prvků aktivních, je Bhu Devi. To je důvod proč ze všech planet je Země nejkrásnější. Máme veliké štěstí. To je důvod proč se Božstva vždy manifestují na Matku Zemi.

Modlitba, kterou budeme teď dělat, se nazývá Sudakshari Matri Puja. Budeme tu přivolávat šestnáct božstev do kalash (nádob), vlastně sedmnáct s Bhu Devi, pro všechny formy Božské Matky. Šestnáct aspektů, forem a šakti Božské Matky, jsou vlastně také šestnácti aspekty měsíce - tzv. Nitja Kala - a také představují šestnáct kvalit Maha Višnua. Všechny modlitby které budete zpívat, všechny mantry které budete odříkávat, všechny budou převedeny do kalash pohárů Matky Země, což bude postupně převedeno do celého světa.
Budeme zpívat mantru „Om Shrim Hreem Kreem Shreem Sri Devi Bhumavatiye Namaha“. Je pro Bhu Devi, Matku Zemi. Říká se, že když někdo zpívá tuto mantru 36krát denně, bude v první řadě zbaven všech negativit uvnitř sebe, a za druhé bude mít klid v sobě i v okolí. „Om“ je králem všech manter a to je vlastně také kořen Lakšmí mantry. Mantra Om je prvotní zvuk sám o sobě. Co se stane když člověk zpívá Om je, že člověk rozpouští hrdost. Slovo „Shrim“ to je „bij mantra“, je velmi silná sama o sobě, protože ničí veškeré negativity a přináší mír. „Hrim“ je také „bij mantra“, dává mír, ale „Krim“ je Kálí. „Aim“ je Saraswati, "bij mantra" „Shreem“ nebo „Srim“ označuje Maha Lakšmí, dárce spásy a Sarva Šakti, všeprostupující Šakti. Maha Lakšmí také vytváří rovnováhu. Rovnováhu v prvcích, rovnováhu při vašem čištění, při čištění veškeré vaší negativity tím, že sjednotí vaše tělo, mysl a ducha, takže můžete pokročit na vaší duchovní cestě. Pak tu máme "Sri Devi Bhumavatiye Namaha". To je hlavní Božstvo, Bhu Devi, sama Matka Země. Když zpíváme mantru, vzýváme Božstvo. Vibračně je Božstvo přítomno. Božstva jsou vibrace. V okamžiku kdy je vyvoláte, zavoláte je, přijmou své místo a jsou zde u nás přítomna. Poté budou umístěna do každého z nás, protože ve skutečnosti je vzýváme hluboko v sobě.

Žádné komentáře: