čtvrtek 9. května 2013

Následuj své srdce...

Většina z nás se učila, že srdce je jen sval, který pumpuje krev a udržuje krevní oběh, abychom nezemřeli.
Lékařská věda tvrdí, že mozek ovládá všechny tělesné orgány, včetně srdce. Nicméně je zajímavé poznamenat, že srdce začíná bít v plodu ještě předtím, než se mozek vytvoří...

Neurovědci objevili o srdci nové vzrušující informace, které nám umožňují uvědomit si, že je to mnohem složitější, než jsme si kdy dokázali představit. Místo toho, aby prostě jen čerpalo krev, ve skutečnosti řídí a přizpůsobuje mnoho systémů v těle tak, aby mohly fungovat v souladu s druhými.

Tito vědci také zjistili, že srdce má svůj vlastní nezávislý nervový systém – komplexní systém popisovaný jako „mozek v srdci". V srdci je nejméně 40.000 neuronů (nervových buňek) - tolik jako lze nalézt v různých subkortikálních centrech mozku.

Srdce komunikuje s mozkem a zbytkem těla třemi způsoby doloženými solidními vědeckými důkazy: neurologicky (prostřednictvím přenosů nervových impulsů), biochemicky (prostřednictvím hormonů a neurotransmiterů), a biofyzikálně (prostřednictvím tlakových vln). Navíc rostoucí vědecké důkazy naznačují, že srdce může komunikovat s mozkem a tělem i čtvrtým způsobem - energeticky (prostřednictvím elektromagnetického pole interakcí).

Skrze tyto biologické komunikační způsoby má srdce významný vliv na funkci mozku a všech našich systémů. Tyto nové vědecké důkazy ukazují, že srdce používá těchto metod k vysílání našich emocionálních a intuitivních signálů do mozku. Spolu s pochopením toho, že srdce je v neustálé komunikaci s mozkem, vědci také zjišťují, že naše srdce může být ve skutečnosti „inteligentní síla" za intuitivním myšlením a pocity, které zažíváme.

Díky objevu inteligence srdce, s předpokladem, že srdce je primárním zdrojem emocí, máme nové paradigma pro pochopení našich emocí. Čím více se učíme naslouchat a následovat naši inteligenci srdce, tím více ukázněné, vybalancované a soudržné se stávají naše emoce. A z toho přirozeně vyplývá, že čím více jsou vyvážené a soudržné naše emoce, tím méně je pravděpodobné, že budeme zažívat onemocnění a choroby. Vzhledem k neustále rostoucímu vědeckému výzkumu inteligence srdce, může nastat čas, kdy vyvineme nový osobní přístup k následování srdce.

(Zdroj: Atma Kriya Joga Newsletter, říjen 2012)

Žádné komentáře: