středa 30. října 2013

Nechte vaše myšlenky spočinout v pekle, ale vy se radujte v Božství...

Na duchovní cestě, nejdůležitější věcí, kterou musíme udělat, je kontrolovat naši mysl.
Říkáme, že sledujeme naše myšlenky. Co je myšlenka? Myšlenka je obraz. Myšlenka je výtvor. Proč se říká, že musíme sledovat naše myšlenky, protože většinu času nás naše myšlenky dělají negativními. 

Musíme je sledovat a mít je pod kontrolou - často je to dost obtížné. Naše myšlenky nás činí tím, kdo jsme, protože stále běháme za nimi. Před několika dny proběhlo čtení v kapli, kde bylo rčení od Svatého Silvána z hory Athos, který řekl: „Nechte vaše myšlenky spočinout v pekle, ale vy se radujte v Božství.“ 

Trochu to vysvětlím. V současné době, v momentě kdy vidíte své myšlenky běžet do pekla, všichni běžíte za myšlenkami do pekla. Vaše myšlenky skáčou, skáčou a skáčou, a pak bum - jdou tam. Skáčete také za nimi a děláte totéž, vrháte se za nimi. Když se na sebe podíváme, uvidíme, že velmi často chceme mluvit o tom, co máme v našich myslích. Rádi bychom všem řekli, jak velcí jsme. Rádi bychom propagovali sami sebe a řekli: "Oh, viděl jsem světlo, viděl jsem to a viděl jsem tamto. Cítil jsem to a tamto." Proč? Je to krmení myšlenek, takže myšlenka může být větší. Je to jako když analyzujete plaza. Plaz může být velmi jemný, velmi prostý, jde svou cestou, ale v okamžiku, kdy spadne do jámy, se bude snažit co nejvíc, aby vylezl. V okamžiku, kdy bude vylézat z té jámy, bude agresivnější než kdy jindy. 
Takové jsou také naše myšlenky. V momentě, kdy jsme je odložili, vzplanou tímto energickým výkonem a řeknou: "Ano, jsem venku."
Jak řekl Kristus: "Není to to, co se děje uvnitř člověka, co jej znečišťuje, ale co z člověka vychází." V Gitě se říká, že "kontrolovaná mysl je váš nejlepší přítel, ale nekontrolovaná mysl je váš nejhorší nepřítel." Jak jsem řekl, jakým způsobem myslíme, takovými jsme. Musíme kontrolovat naše myšlenky. Modlitba a neustálé připomínání si Božství nám pomáhá naši mysl kontrolovat. Pomáhají nám naši mysl, která stále běhá, uvést do klidu, do ticha. Díky tichu myšlenky zmizí. 
Pokud je vaše myšlenka negativní a necháte ji, všude kolem vás se vše stává negativním. Nebude tam nic pozitivního. Ale pokud udržíte tuto myšlenku uvnitř, skrze modlitbu a skrze vnitřní ticho se rozpustí. Ale ne, tak rádi se vyjadřujeme, vyjadřujeme naše myšlenky. Můžete, nebudu říkat "Ne, nedělejte to", ale nejprve je zvládněte, pak je můžete vyjádřit. 

Když sami sebe úplně ztišíte, pokud ztišíte svou mysl, obdržíte vše. Nebudete ani muset žádat. Budete přijímat, protože Bůh je milostivý. On je vševědoucí, takže myslíte, že Jej opravdu musíte žádat?Žádné komentáře: