pátek 4. října 2013

Zpráva Pána Šivy.

Pán Šiva, známý jako král jogínů, se dnes - 26. září 2013, objevuje v jeskyni Mahavatara Babajiho, kde se s Babajim setkávám každý den při ranním rozjímání. Má vlasy ve stylu jogína, s uzlem na temeni hlavy. Zavrtí hlavou, jeho vlasy se uvolní a uzel krásně sjede po zbytku jeho dlouhých lesklých černých kadeří. Říká: „Kvůli vám nosím vlasy takhle." Šivovy kadeře byly fascinujícím způsobem krásné a po dlouhou dobu jsem nemohla z jeho vlasů odtrhnout oči. Zdálo se, že elektrizují a jsou živé, jako by všechny vlasy držely silou atomové bomby. Přesto se základní podstatou jeho vlasů zdála být síla zbožnosti, namísto síly ničení. Ano, můj dojem byl, že Šiva může použít tuto sílu ve vlasech na ničení, ve spojení s regenerací. Jeho tělo se ukázalo v perfektní jogínské kondici, se svaly "napjatými a vybroušenými" a s dokonalými proporcemi. Kobry kolem krku náhle zmizely. 

Šiva, pomyslela jsem si, je nejkrásnější a nejmocnější Bůh! Divila jsme se, proč se stalo, že Šiva seděl dnes na podložce Mahavatara. Uklonila jsem se před ním a On mi položil ruku na hlavu jako požehnání. 

Nakonec jsem se mu podívala do očí a On se usmál, sedíc perfektně rovně v padmasaně, jak to dělává Mahavatar při našich ranních meditacích. Zvedl a natáhl pravou ruku dopředu a pohladil mě po tváři, jako bych byla dítě, které miluje a chová k němu velkou náklonnost. Znám Šivu a štěstí, které jsem cítila, sedíc s ním v padmasaně v jeskyni Mahavatara Babajiho, mi přineslo velkou radost a nepřekonatelnou lásku, když mi slzy oddanosti (bhakti) stékaly po tváři. 

Swamini Vishwalakshmianandama Šiva promluvil: 
„Nikdy předtím, tváři v tvář člověku, neměla veškerá zrozená populace v očích takovou devastaci pocitů uvnitř srdce a emocí. Člověk trpí na těle i na duchu, pro většinu v jednotném poli tichého zoufalství, pro některé vystupujíc do popředí v masových médiích, znásobeno fotografováním nevinných lidí ve válce a každodenním životě. 
Války na planetě jsou v této době ohavností a jsou dílem hrstky mužů u moci. Nejsou na vině krajiny a lidé v nich, ale ta hrstka, která drží otěže moci v rámci každé země. Pamatujte si, milované lidstvo „Toto musí také minout." Ruka plná semen nakrmí několik ptáků. Ruka plná spravedlivých lidí může zachránit národ. Spravedliví lidé pomáhají udržet svět v jeho oběžné dráze a udržet schopnost člověka žít v současném prostředí tohoto světa. 

Ach, spravedliví bratři, Atma Kriya Yoga Mahavatara Babajiho a Premavatara Swamiho Vishwanandy je jako vlak se zářícími světly, osvětlující tmavý tunel. Učitelům Atma Kriya Yogy pravím: „Pokračujte v konání toho nejlepšího při šíření tohoto rozsáhlého vzdělání zoufalým obyvatelům Země, sužovaným nemocemi, nebezpečím pro životním prostředí, strachem a beznadějí, které se plíží jako vinná réva dovnitř člověka." 
Vy, kteří znáte Boha, šířte tuto Božskou Lásku, o které mluví Premavatar Swami Vishwananda, celému lidstvu. Buďte průkopníky jako Jan Křtitel byl pro Krista, regenerací, která přichází po zoufalství a ničení, které se dnes na této planetě děje, spuštěné tak, jak bylo prorokováno. 
Mnozí lidé mne nazývají Pánem Šivou, králem jogínů. Nechť je známo, že všichni Bohové jsou jedním, ač máme své vlastnosti, a naše skutečná podstata vchází do služeb lidstva, kterou konáme, a která se projevuje v naší pomoci člověku. Přicházíme se službou vaší podstatě, s Atma Kriya Yogou. Nezoufejte. Šířte tuto jógu všude a všem, kteří se naladí na její sílu dobra. 
Vezměte mou ruku, když nabízím svou sílu v souladu s velkou silou Mahavatara Babajiho a Premavatara Swamiho Vishwanandy vám, učitelům Atma Kriya Yogy a lidem, kteří praktikují tuto "Královnu jógy". 

Moje úcta celému lidstvu. 
Jakého mne znáš, takovým jsem… 
Král jogínů a váš služebník. 
Pán Šiva

Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda

Žádné komentáře: