čtvrtek 31. října 2013

Co nás zavede k "vyšší" lásce?

Jak je zmíněno v Gítě: Pouze když člověk rozvíjí lásku, jakou měla Rádha pro svého Milovaného, tak dosáhne Milovaného. 

To znamená, jak jsem již řekl: Pouze když člověk rozvíjí lásku k Bohu až do krajnosti, dosáhne Božství. 

A jak by měl rozvíjet takovou lásku? 

V první řadě víme, že láska pochází ze srdce a víme, že tam je. Vy všichni o tom víte, že? Ano! My víme, že uvnitř našich srdcí jsme plni lásky, ale zatím někdy shledáváme jako obtížné to, abychom to vyjádřili, je pro nás obtížné nechat to jít ven. Je to proto, že v naší mysli jsme příliš omezeni překážkami. Jsme tolik limitováni našimi vlastními omezeními. Ale když víme, že láska přebývá v našem srdci, proč ji stále nevoláme? Nechte ji vyjít ven! Je to jako když, řekněme, přijdete za mnou a víte, že jsem doma a nutně mě potřebujete. Co byste měli udělat? Měli byste zaklepat na dveře a stále klepat. Kdyby tam byl zvonek, tak byste mohli zvonit na zvonek. Mohli byste chodit kolem domu a hledat způsob, jak zaujmout moji pozornost. Mám pravdu? Měli byste to tak udělat. Pokud je to skutečně naléhavé, uděláte pro to cokoliv. A stejné je to s touto láskou, která je přítomna uvnitř vás. Ale velmi často lidé říkají „Ano, zkusím to cítit, ale když to neucítím do měsíce, končím!“ Ale tak to není. Láska, nezáleží na tom, jestli to je láska k Bohu nebo k někomu, láska je láska. Měli bychom začít milovat to, co je nám blíž, víte: co můžete vidět, co můžete držet, co nás může vést k vyšší lásce. A to je důvod, proč když jsou dva lidé zamilovaní, na začátku, ovšem, je tam veliká láska. Ale ta láska může růst, víc a víc, když ji člověk nechá růst. A stejné je to s láskou k Bohu, kterou máte uvnitř vás, když jí necháte vyjít ven. 

Jak jsem již řekl mnohokrát, musíte se stále snažit. Ta láska přebývá uvnitř, Božství přebývá uvnitř vašeho srdce. Ten skutečný chrám není nikde venku. Je tady, kde přebývá skutečný Pán. Skutečný kostel, skutečná mešita jsou tady a vy všichni o tom víte, ať už Ho cítíte, nebo ne. V mysli víte, že Bůh přebývá ve vašem srdci i mysli, síla mysli je tak silná. Vy to víte. Když si děláte trošku starosti, může se stát, že vaše starosti začnete cítit jako obrovské. A stejné je to s láskou. I když i jen trošku víte, že Bůh přebývá ve vašem srdci, můžete se stát, že to skutečně poznáte velkolepým způsobem. A jak velmi dobře víte, síla lásky je jediná věc, která si všechno podrobí. Pokud si chcete podrobit Boha, podrobte si Ho láskou. Když Ho chcete dosáhnout, dosáhnete Ho jedině s láskou. Ale ta láska musí být čistá a čistá. Neříká se „Ano, já jsem byl tady v Centru, byl jsem v ašrámu, já vím. Byl jsem na Šivaratri a tak je moje láska čistá.“ Ne, vy musíte tuto lásku učinit čistou uvnitř vás. Musíte trénovat vaši mysl, aby byla pozitivní. Když je vaše mysl pozitivní a vy víte, že Bůh přebývá uvnitř a stále Ho voláte, potom není žádná šance, že by uvnitř vás neodhalil Sám Sebe.  

Každý nakonec dosáhne Božství, protože esencí vaší vlastní duše je pouze On. A pouze skrze tuto lásku, když se tato láska skutečně probudí a stane se takovou láskou, jakou měla Radharani, potom není žádná šance, že byste Ho nedosáhli. 


A tak nechte lásku jásat uvnitř vás, jak říkám, ne pouze dnes, ale vždycky. A kéž se, skrze milost Radharani, stanete takovými, jako Ona. Jako mnoho ostatních svatých, ne pouze jako Radharani, ale také mezi mnoha Božstvy, která milují Pána, uvidíte, že je tam vyjádření této Božské Lásky. Když to oni mohli udělat, tak vy to také můžete udělat. Když světci dosáhli jednoty s Božstvím, buďte silní a řekněte „ano“: můžete to udělat a stále otravujte Pána uvnitř vašeho srdce, dokud neotevře dveře a neřekne, „Jsem tady, co chceš?“ A buďte připraveni, až se vás zeptá, co chcete, co chcete vědět, o co skutečně žádáte.

překlad Alandini, Č.R.

Žádné komentáře: