neděle 6. října 2013

Sri Durga Chalisa

Klaním se, klaním se, té, co ulevuje od nesnází, té, co je příčinou štěstí.  Skláním se, skláním se před Matkou, která odebírá všechny bolesti. 

Tvé světlo osvětluje všechnu temnotu, Tvá záře se rozpíná přes všechny tři světy. 

S měsícem na čele je Tvá tvář ohromná. Když se červenýma očima zamračíš, je to hrozivě děsivé. 

Ve formě Matky je to extrémně potěšující a ti, kteří Tě takto spatří, pocítí tu největší radost. 

Ty hýbeš se vší energií mezi všemi předměty a vztahy. Ty všechny chráníš a jsi dárkyní plodů i bohatství. 

A jako bohyně, která je plodů a potravy plná, ochraňuješ svět. Ty jsi ta nejpřednější a nejkrásnější bytost. 

A v čase konečného zániku, Ty vše zničíš. Ty jsi bohyní, která je paprsky světla, milovaná Šivy Šankary a příčina míru. 

Šiva a všichni jógíni opěvují Tvé kvality. Brahma a Višnu o Tobě vždy meditují. 

Bereš na sebe podobu Sarasvati, bohyně moudrosti. Poskytuješ velkolepou moudrost, která osvobodí rišije i munie. 

Dala jsi podobu Narasimhovi, Matko, jenž se manifestoval z rozpuklého pilíře. 

Ó, Ochránkyně, Ty jsi zachránila Prahlada a poslala Hiranyakasipu do nebe. 

Vzala jsi na sebe podobu Lakšmí, ó Matko vesmíru, což se považuje za to samé, čím je tělo ctěného Narayany. 

Jsi potěšená v oceánu mléka. Ó, oceáne soucitu, prosím, splň přání mysli. 

V Hingulaji jsi Bhavani, Matka existence. Nikdo, kdo je zrozen, nemůže popsat Tvou velikost. 

Ty jsi Matangi a Matka Dhumawati. Jako Bhuvanesvari a Bamgala poskytuješ pohodlí i štěstí. 

A jako respektovaná a strašná Bhairavi zachraňuješ (rodíš) všechny světy. Jako Chinnamasta jsi ve všech světech zakázala bolest. 

Ti excelentní mezi opicemi Tě šli uvítat, o Bhavani, Ty, která jezdíš na lvu. 

V Tvých rukách je meč i žebrácká miska. Prorok zažije strach z času, z velikého ničitele. 

A pak se v Matčiných rukách objeví trojzubec, kterým zničíš nepřátelské kopí. 

V Nagarkotu jsi známá jako Viraja a lidé ze všech třech světů hrají na bubny na Tvou počest. 

Zabila jsi démony – domýšlivost i sebe odmítání. Odstranila jsi nesčetná semena tužeb. 

Král Velké Ego byl extrémně pyšný. Břemeno jeho viny za jeho hříchy svrhlo zákon. 

A jako Kálí jsi na sebe vzala obrovskou podobu. Zničila jsi v bitvě celou armádu. 

Kdykoliv jsou Tvé děti přemoženy zmatkem, pak se tam manifestuješ, ó Matko, poskytnout jim pomoc. 

Znovu a znovu vedeš lidi, aby se vrátili k nesmrtelnosti. Poté všichni uzří Tvou velikost s ohromnou radostí i klidem. 

Ve všech bytostech hoří Tvé světlo. Muži i ženy Tě vždy uctívají. 

Kdokoliv zpívá tuto modlitbu s láskou a oddaností, od toho se pak bude bolest i nepohodlí držet dál. 

Kdokoliv o Tobě bude meditovat s plným soustředěním, unikne z koloběhu zrození a smrti. 

Jógíni, bohové a muniové, ti všichni volají „Bez Tvé energie není harmonie možná.“ 

Šiva Šankar provedl nejúžasnější tapasije, díky kterým porazil zlost a touhu. 

A i když by někdo meditovat o Šivovi každý den, nikdy nedosáhne výšin tvých úspěchů.

Tato forma Energie nebude nikdy zničena. Vytrvá mysl toho, kdo zpívá, aby tuto Energii velebil. 

Kdo v Tobě nalezne útočiště, jeho sláva poroste. Vítězství, vítězství, vítězství Božské Matky Vesmíru, Božské Matky Bytí. 

Prosím, buď potěšena, Matko Vesmíru. Dej mi energii bez dalšího prodlení. 

Ó Matko, jsem obklopen těžkostmi. Kdo jiný než Ty může vzít pryč všechny bolesti? 

Přání a tužby jsou ohromná trápení. Neznalost způsobená hloupými omezeními je extrémně děsivá. 

Ó, Velká Královno, prosím, znič všechny nepřátele. Nech mě si vzpomenout na Vědomí Jednoho a nech, ať jsi to Ty, ó Matko Bytí. 

Poskytni mi své milosrdenství, ó soucitná Matko. Dej, ať stoupám k dokonalosti způsobující nejvyšší štěstí. 

Až se plod soucitu dotkne mého srdce, jediné, co chci, je jen Tebe vždy velebit. 

Kdokoliv zpívá tuto Durga Chalisu, chválu k Božské Matce, zakusí nejvyšší štěstí a dosáhne největší úcty. 

Kde najdu své vlastní útočiště? Prosím, poskytni mi Tvou milost, ó Matko Vesmíru, Matko Bytí. překlad: Bhawani, Č.R.

Žádné komentáře: