pondělí 4. října 2010

Boží podoba (2.část)


Šrí Swámí Vishwananda dostal otázku, jestli my, jako dosud nerealizovaní, jsme schopni pochopit Božství bez jakékoli podoby.

Jeho odpověď:

Ne, to nemůžete pochopit, protože my jsme poutaní tímto rozumem (myslí). Náš rozum chce rozumět, naše mysl chce pochopit a vědět. Dokud jsme takto vázáni, jsme skutečně upoutaní na určitou podobu.

Ale když se někdo dostane dál, uskuteční sebe sama, potom realizuje, že Bůh je všudypřítomný, nejen v jedné podobě, nýbrž v mnohých podobách. Že všechny podoby z NĚJ vyzařují, všechno z NĚJ vychází a všechno se k NĚMU vrací.

Takže ve skutečnosti jsme všichni 'nadlidé' (pozn.: vztahuje se k dřívější otázce).

Jak jsem již odpověděl na minulou otázku: Všichni jsme osvícení. Víte, všichni jsme částí Božství. A jedna část Božství je plnost Božství Sama. Tak jak Mataji ve své otázce řekla, bylo by v každém případě moudré, dávat pozor na své myšlenky.

Tedy, vraťme se zase k otázce kontroly naší mysli, k pozorování našich myšlenek.

Co je to myšlenka? Myšlenka je výtvor tvého ducha, tvého rozumu.

Kontrola myšlenky, kontrola mysli nás tedy vede k tomuto stavu vědomí, ve kterém poznáme naše sjednocení.“

Žádné komentáře: