pátek 6. listopadu 2015

Navaratri 2015 - momenty (závěrečný den, Dussera).


Cokoli děláte, děláte pro Něho. V tomto světě není nic, co byste nedělali pro Boha. V tomto světě není nic, co by nebylo modlitbou. 
Ale postoj, se kterým to děláte, je velmi důležitý: 
postoj odevzdání, postoj lásky, oddanosti a věrnosti."
 -
 Sri Swami Vishwananda


Nejdůležitější momenty:
Devět noci Navaratri by nebylo kompletních, bez oslav Dussery, desátý den. Dussera označuje vítězství srdce nad egem. Vzpomínková oslava začala podobně jako Navaratri Guru Pujou, Gauri Ganesh Pujou a Kalash Pujou k devíti Bohyním.
Sri Swami Vishwananda vedl obřady, které se konaly venku, před yagnou, v kundu vykopaném v zemi. Oheň z yagny planul díky mohutným kusům dřeva, které pomohly ohřát účastníky v tento chladný a mrholivý den.


Kolo po kole účastníci přicházeli blíže k ohni zpívat a nabídnout rýži, dokud se všichni nevystřídali. Poté, co yagna byla kompletní, byl proveden abishekam ke Sri Swaminu Vishwanandovi samotnému. Sedíc na vršku velké nádoby na abishekam, držíc murti Maha Lakšmí, byl Sri Swami Vishwananda zcela vykoupán vodou z Kalash nádob.


Poté, co se Sri Swami Vishwananda převlékl do suchého oblečení, vydal se dopředu před oltář a provedl Arati. Guruji uzavřel událost závěrečnými modlitbami a několika slovy obecně k slavnosti Dussera a k Navaratri:

Takže dnes byla Dussera, poslední den, kdy Ma Bhagavati pohlcuje vše, zcela vás čistí, plní všechna vaše přání a dala vám požehnání. Stejně jako všichni mudrci a svatí, Ona vám přijde na pomoc, a naslouchá vašim modlitbám.
Nyní, vím, že teď máte hlad a jste unaveni. Tak pojďte a mějte Darshan rychle a vezměte si Tulsi dhal. Tulsi dhal je rýže, se kterou jsme dělali archanu, a Tulsi dhal nese požehnání devíti dnů Navaratri - zejména požehnání Maha Lakšmí. Takže si jej můžete uchovávat u sebe, stanete se bohatými, a uchovávejte jej v peněžence, bude vždy plná. Ale to přináší požehnání Ma Bhagavati Lakšmí. Takže ať vaše podnikání a vše vzkvétá.
Doufejme, že příští rok vás všechny znovu uvidíme. Ať Ma Bhagavati vás všechny ponechá zdravé a uzemněné, a ať všechno co si přejete Ma Bhagavati Devi Jagadamba splní. A toto požehnání, stejně jako to říká mantra, požehnání, které dostanete nyní, běžte do světa a přineste ho světu. Není pro vás, abyste si ho drželi pro sebe. Jak jsem řekl o lásce již dříve: láska není něco, co můžete držet jen pro sebe. Stejně tak požehnání jde kamkoli jdete, do kterékoli země jdete. Poslední mantra, kterou jsme zpívali, vás požehnala. Řekla, že z které země pocházíte, požehnání jde do této země také.
To je důvod, proč říkáme: "Loka Samasta Sukhino Bhavantu". Nejsme odděleni: "Prosím dej klid mysli jen mně". Nebo: "Dej klid jen mně, nikomu jnému". Ne, nikdy to takhle neříkáme. Říkáme: "Loka Samasta Sukhino Bhavantu." Žijeme v tomto světě, ne? Jsme součástí tohoto světa, takže pokud jsme šťastní, pak můžeme učinit někoho jiného šťastným. Ale my jsme se modlili za svět, aby byl šťastný. Nemyslíme jen egoisticky na sebe, ale modlíme se, aby celý svět byl šťastný a aby celý svět byl v míru.
Ale proto se musíme stát mírem. Nemůžeme se modlit, aby byl mír venku, když nejsme v míru sami. Nemůžeme se modlit a říci: "Bůh žehnej světu spoustu lásky". Bůh vždy žehná světu s láskou. Věčně mu žehná s láskou, ale lidé to nevidí a necítí to, protože jsou tak zaměstnáni svou myslí, zaměstnáni vně, zaměstnáni na počítači, v kanceláři, zaměstnáni penězi, zaměstnáni tím a oním. Tak zaneprázdněni, že krása života prochází před jejich očima a oni to nevidí. Milost projde a oni si to neuvědomují.
Protože, víte, mají očekávání, že když přijde milost, objeví se jim "bang" jako zjevení. Není to pravda? To je to, co je v mysli lidí, že? Stejně jako Bůh promluvil k Mojžíšovi, že takto Bůh přijde a řekne: "Odhaluji se vám". Ne, takhle to není. Pro velké jogíny jako Mojžíš - tohle vše, ano - ale pro lidi, On k nim přichází každý den. Ale velmi často jste tak zaneprázdněni světem, že si to neuvědomujete, nevidíte to, a neuchopíte tu příležitost.
A proto se musíte modlit k Ma Bhagavati. To je důvod, proč je zde Atma Kriya Jóga, ne? Připomenout vám, abyste si byli vědomi, že se setkáváte s Bohem v každém kroku svého života. Cokoli děláte, děláte pro Něho. V tom světě není nic, co byste nedělali pro Boha. V tomto světě není nic, co by nebylo modlitbou. Ale postoj, se kterým to děláte, je velmi důležitý: postoj kapitulace, postoj lásky, oddanosti a věrnosti. Když tento postoj tam je, uvnitř vás, pak cokoli ve světě děláte, stává se modlitbou. Takže to je důvod, proč se modlíme: "Loka Samasta Sukhino Bhavantu", aby všichni byli šťastní, včetně každého z vás.
Takže bylo krásné být s vámi všemi, po devět dní se modlit k Ma Bhagavati. Vidím toto nadšení. Víte, čeho si velmi vážím, když se podívám na vás všechny, (víte moje teta a další to také říkali) pocházíme z místa, kde se každý den modlíme. Na Mauriciu jsou modlitby ve všech chrámech také devět dní, ale ta odevzdanost, kterou máte, tu oni nemají. To je důvod, proč se říká, že ti, kteří skutečně touží po Bohu, Bůh se jim zjeví.
Takže pokračujte ve své duchovní cestě, a Ma Bhagavati vám dá odolnost, dá vám sílu, bude vás podporovat a bude vást nést, stejně jako nese každého, kdo se Jí odevzdá. ---
Poselství:
Níže je příběh  Rishiho Pramoda o tom, jak požehnání Sri Swamiho Vishwanandy není jen pro oddané, kteří jsou ve Shree Peetha Nilaya, ale pro všechny oddané na celém světě. On požehná všem, kteří oslavují a milují Božství.

Dnes, po závěrečných modlitbách Navaratri, jsme si užili ještě jednou prasad, který naplnil nejen naše těla sladkostí, ale i naše duše. Pro tuto zvláštní příležitost jsme obdrželi navíc požehnání skrze Rakeshe, našeho bratra z Keni. Přinesl vibhuti, které se manifestuje denně v chrámu v Keni, a také amrit, který se neustále manifestuje v chrámu v Keni, z přívěsku Gurujiho. Skrze přítomnost Gurujiho a Božské Matky, v průběhu devíti nocí a deseti dnů, spolu s modlitbami, bhajany, úžasnými sanghami (shromážděními) oddaných a prasadem, jsme zažili a přijali, doslova, nektar nesmrtelnosti.
Všechna sláva Satguruovi, všechna sláva Božské Matce, všechna slávy shromážděným oddaným." Rishi Pramod


Žádné komentáře: