úterý 3. listopadu 2015

Navaratri 2015 - momentky (sedmá a osmá noc).


Den 7 - Kalaratri Devi
Kalaratri odebírá všechnu naši negativitu, takže můžeme být volní. Ona chce po nás, abychom se skutečně odevzdali Božství a stali se naším pravým Já”
 – 
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Sedmá noc Navaratri uctívá Kalaratri, kompletně černou Bohyni, která přijímá každou kvalitu, kterou nabízíme. S většinou oddaných oblečených v černém, mělo uctívání Bohyně Kalaratri jinou podstatu než předchozí Bohyně. Kalaratri je velmi intenzivní Bohyně a takové byly modlitby pro ni. Rishi Tulsidasananda a Rishi Pramod vedli počáteční Guru Puju, Gauri Ganesh Puju, Kalash Devíti Bohyní a yagnu.


Během yagny přišel Sri Swami Vishwananda a krátce pohovořil o Kalaratri. Tady je to, co řekl:


  ...tento sedmý den Navaratri, kdy je Kalaratri, je doslova přeložen jako temná noc. Takže Maha Devi v podobě Kalaratri, ve svém temném aspektu, symbolizuje temný aspekt, který je uvnitř každého z nás. Takže každý člověk uvnitř, jste si dobře vědomi své pozitivní stránky a jste si dobře vědomi své negativní stránky. Toto pozitivní a negativní je součástí života a vždy záleží na tom, které strany se držíte. Na duchovní cestě, je neustále připomínáno Guruem, držet se strany světla. Nicméně, temná strana je také vaší součástí a tuto temnou stranu bychom neměli nazývat negativní. Tato temná strana je strana, kterou musíte překonat a transformovat. Obě jsou vaší součástí. Stejně jako jin a jang. Světlo nemůže existovat bez tmy a tma nemůže existovat bez světla. Ale je tam určitá kvalita, která stoupá nad, víte. Pokud se budete držet světla nebo pokud se držíte tmy, je tam vždy dualita.

Jak je zvykem každý rok, má každý možnost nabídnout růžovou vodou a sezamový olej k nohám Kali (Kalaratri). Guruji začal obě tyto nabídky nejprve nalitím růžové vody na nohy Kálí. Poté, co všichni nabídli růžovou vodu, Guruji nalil sezamový olej na nohy Kálí a začalo další kolo nabízení.


Sri Swami Vishwananda vysvětlil význam těchto obětin/nabídek a jejich výhody:

Voda, kterou jste dali na nohy Tary, je pro očištění, aby vás očistila. Tuto vodu můžete použít. Zítra si ji můžete vzít jako Prasad. Použijte ji pro očistu svého domu, abyste očistili své místo. Použijte vodu - můžete ji trochu vypít před provedením pujy. Můžete rozstříkat trochu této vody, aby vás očistila. Nyní budete klást olej na nohy Ma. Modlete se a požádejte Ma Bhagavati, aby vás udržela zdravé, a aby vyléčila vše, co je ve vás negativní, protože většina onemocnění je kvůli mysli a mysl musí být očištěna a vyčištěna a uzdravena. Když je mysl uzdravena, pak bude tělo zdravé. Ale v případě, že mysl je stále ještě zašpiněna, v případě, že mysl je stále negativní, v případě, že mysl je stále plna temnoty, pak je velmi obtížné léčit. Takže požádejte  Ma Bhagavati, zatímco kladete olej na Její nohy, aby o
čistila vaši mysl, a během nabízení a nalévání na Její nohy, aby očistila a přeměnila tento olej, takže se stane léčivým. Pak si jej můžete později vzít jako mast, takže tyto léčivé vlastnosti Ma Bhagavati zničí všechny nemoci z vaší mysli, z vašeho těla, a očistí vašeho ducha, takže milost Sri Krišny může skrze vás proudit. 
 
Druhá polovina noci zahrnovala klasický indický tanec, vyprávění
Devi Mahatmyam a spontánní bhajany, provedené náhodně vybranými hosty. Swamiji házel květiny zpoza opony, a u koho květina přistála v davu, ta osoba zpívala bhajan. Celkově byla noc bohatá různými formami zbožnosti k Maa, a protože to byla noc věnovaná Bohyni Kalaratri, Ona o sobě dala vědět intenzitou modlitby.

 -----
Den 8 - Maha Gauri
Maha Gauri reprezentuje čistotu našeho pravého Já, které je bez poskvrny, bez nečistot. Poté, co jsme dosáhli našeho pravé Já, skrze milost Matky, dosáhneme Božství. Maha Gauri pomáhá lidem k uvolnění a pomáhá jim dosáhnout mukti, osvobození. "

Nejdůležitější momenty:
Tato osmá noc Navaratri byla speciálně určena pro manželské páry. Noc zahrnovala Guru Puju, Gauri Ganesh Puju, Devi Puju, bhajany, tanec, stejně jako Prasad, rozdělovaný Sri Swamim Vishwanandou a promluvu o podobě Maha Gauri a hodnotě manželství (viz. výňatek níže).
Noc také zahrnovala svatební obřad pro pět párů. Obřad byl krásný na pohled, protože následoval tradiční zvyky, které lze nalézt v indické svatbě. S nevěstou a ženichem, spojenými navzájem kusem bílého plátna, kráčejícími sedmkrát kolem yagna kundu a Sri Swamiho Vishwanandy. Na závěr si oba v páru aplikovali tilak a nakrmili se navzájem Prasadem.


Celkově lze říci, že osmá noc Navaratri byla úžasným večerem. Je vzrušující vidět nové manželské páry, které mají vše co potřebují, aby se vzájemně podporovali a pokročili na jejich duchovní cestě. Je to díky "grihastas" neboli hospodářům, které činí to, co děláme zde ve Shree Peetha Nilaya možným, a tím, že žijí "ve světě," skutečně šíří světlo Sri Swamiho Vishwanandy tam, kde je nejvíce potřeba. Ke konci noci Sri Swami Vishwananda také krátce pohovořil o manželství a Maha Gauri. Řekl:

Co vás přitahuje k sobě navzájem, tato láska, to je velmi starý vztah. Máte jistý - vaše átma má jistý vztah s jinou átma. I když átma je stejná, kvalita, kterou každá átma vlastní a karma, kterou nese, je jiná. To je to, co vás činí pro sebe navzájem atraktivními a chcete být spolu. Když se podíváte na sebe, když analizujete sebe jako pár a podíváte se hluboko do této lásky, kterou máte jeden pro druhého, budete vnímat, že tato láska je láskou k Bohu. Nejen vně, ale také uvnitř. To je místem, kdy se lidská láska transformuje do Božské lásky. Protože když se mysl přestane  na to dívat z vnějšího pohledu, ale začne se na to dívat z vnitřního pohledu, pak se Božské láska sama probudí, a Božská láska vás promění.
To je důvodem, proč je mnoho svatých, kteří byli oddáni a byli ve vztahu, ale ctili jako první lásku k Bohu. Jistě na začátku o tom nevěděli, ale později, víte, tato láska se transformovala. To je, když se pár stane na duchovní cestě podporou sobě navzájem. Oni nelpí jen na fyzické lásce nebo jen na vlastní bezpečnosti navenek, ale drží se něčeho většího, což je Boží
Láska.

Žádné komentáře: