středa 4. listopadu 2015

Navaratri 2015 - momenty (devátá noc).

Siddhidatri uděluje osmnáct siddhi, osmnáct úspěchů v životě. Dává úspěch ve všem. Takže cokoli si přejete, milostí Matky, budete úspěšní, ať už je to v podnikání, ve financích, ve vztahu, nebo cokoliv jiného."
 -   
Sri Swami Vishwananda

Nejdůležitější momenty:
Závěrečná noc Navaratri byla jednou z těch, která bude připomínána pro nádhernou podívanou, jak to zařídilo devět podob Božské Matky, plus epická bitva mezi Durgou a démony.
Po zahajující Guru Puje vedl Sri Swami Vishwananda Kanya Puju, kdy je uctívána Božská Matka v podobě devíti malých dívek. S každou dívkou roztomile oblečenou jako jedna z forem Durgy, Sri Swami Vishwananda nabídl všem obvyklé věci, které mají být nabízeny během jakéhokoliv Pujy, včetně Padyam (koupele nohou), Prasadu (jídla), Paneeyam (vody k pití) a další. 
Guruji také o Kanya Puje trochu pohovořil:

Dnes začneme nejprve s Kanya Pujou, uctíváním devíti forem Bohyně Durgy v devíti dívkách, a přijímáním jejich požehnání. Kanya Puja je jednou z nejúžasnějších modliteb pro Maha Devi. Ona manifestuje Sebe sama skrze nevinné dívky, protože jsou stále čisté. Takže Maa může dát požehnání a odhalit Sebe skrze ně.


Každá osoba mohla nabídnout dary a mít daršan devíti malých dívek. Puja byla opravdu sladká, jak dívky přijaly vše, co bylo jménem Božské Matky nabídnuto.

Po Kanya Puje provedl Sri Swami Vishwananda abishekam k murti Maha Lakšmí s názvem: 'Shree Dhanaa Karshana Shree Maha Lakshmi Sahita Sri Kuberaya", následovaný yagnou. Tím, že finální večer byl věnován Siddhidatri Devi, Guruji také mluvil o Jejím významu a jak pomáhá každé osobě na její duchovní cestě:

Dnes jsme se modlili k Maha Siddhidatri, deváté podobě Durgy, té, která odhaluje váš potenciál, té, která váš potenciál probouzí. Ale co je to potenciál? Tento potenciál je univerzální Láska uvnitř vás. Za prvé, musíte si připomínat, že tato Láska je ve vás. Pokud jste neobjevili tuto Lásku uvnitř sebe, jak můžete milovat někoho jiného? Nemůžete. To je důvod, proč budete muset sáhnout hluboko dovnitř sebe, protože tato univerzální Láska nemůže být probuzena, když vás mysl zcela zastiňuje. Pak je tato Láska zakryta a neprojeví se snadno. Ale když vložíte vaše úsilí a snažíte se co nejlépe, pak samozřejmě, s požehnáním Mistra, s požehnáním Boha, se tato Láska projeví.
Když se to stane, nebojte se ji rozdávat, protože tato univerzální Láska není vázána očekáváním, stále plyne. To je dar, který vám Bůh dal.
Maha Siddhidatri vám připomíná váš vnitřní potenciál, váš skutečný potenciál, ne externí fyzický potenciál. Co činí člověka velmi silným nejsou "velké svaly", ale vnitřní potenciál. Vaše pravá síla je v síle, kterou máte uvnitř vás. Maha Siddhidatri vám dává tuto vnitřní sílu, takže můžete pokračovat žít s vnitřní silou, s plným vědomím, ve vaší duchovní cestě, ve vaší sádhaně, a ve vašem materiálním a profesním životě.
Když dáte materiální věci, stanete se chudšími. Ale pokud jde o kosmickou Lásku, Lásku, kterou Bůh umístil ve vašem srdci, čím více dáte, tím bohatšími se stanete. Takže, požádejte dnes Maha Siddhidatri o toto požehnání, které vás učiní bohatými v každém směru. Máte-li vnitřní sílu a vnitřní uspokojení, stanete se bohatými, a to nejen materiálně. (Když zemřete, necháte všechno tady!) Stanete se bohatými nejen v tomto světě, ale také v dalším.


Po závěrečných modlitbách došlo na tanec Kálí, také označovaný jako Mahishasur Mardini. Tato část noci byl opravdu elektrizující.

S párem novodobých démonů, posmívajících se Bohyni, toto "divadelního představení" (nedostává se lepšího termínu) vylíčilo tanec Kálí a Její zabití démonů. Vzhledem k tomu, že to byla poslední noc Navaratri, všichni, včetně Sri Swamiho Vishwanandy, tančili pozdě do noci a opěvovali Božskou Matku bhajan za bhajanem.


Guruji uzavřel noc krátkým shrnutím devíti nocí. Zde je to, co řekl:

Dnes je poslední den Navaratri a zítra budeme slavit Dussehru. Modlili jste se během těchto devíti nocí k Matce, připomínajíc si Jí, uctívajíc Jí. Jsem si jist, že Její požehnání a Její Láska je uvnitř vás ukotvena. Tato Láska bude ve vás růst a od vás k ostatním, protože tato Láska je něco, co nemůžete udržet. Nemůžete říci: „Cokoli jsem obdržel, budu si to uchovávat a budu to bezpečně zamykat a chránit a držet to pro sebe." Nemožné! Protože když to uděláte, budete se dusit k smrti. Zemřete, protože ta Láska vás opustí. Cokoli dáte, to se snižuje, stane menším a menším, až to skončí. Nicméně, Láska je něco, co čím více dáte, tím víc se zvyšuje.
Během těchto dnů Maha Bhagavati naplnila vaše srdce Láskou k Bohu a tato Láska se bude transformovat do milosti, kdykoli budete připraveni. Bhagavan se vám nezjeví, pokud nejste připraveni. On je tím, kdo sídlí uvnitř vašeho srdce. On je tím, kdo sídlí všude. Ale je obtížné pro mysl Ho vnímat, vidět Ho, cítit Ho, protože mysl byla vyškolena dívat se na všechno jen navenek, s logikou, porozumět této Lásce.
Láska nemůže být naučena, Láska je něco, co se děje automaticky. Nikdo vám nemusí říkat jak milovat. Když máte hlad, víte, že musíte jíst. Nepotřebujete někoho, aby vám řekl: „Ty jsi hladový, teď musíš jíst!" Ne, to se děje automaticky, a budete brouzdat kolem, hledajíc potravu. To samé s Božskou Láskou uvnitř vás.


Žádné komentáře: