sobota 14. listopadu 2015

Měsíc Karthik pokračuje.


Měsíc Karthik je považován za Pánovi Krišnovi nejdražší. Je to měsíc, kdy oslavujeme radostné zábavy a leely /líly/ Sri Krišny. Jiný název pro Karthik je "Damodara", což znamená "ten, kdo je svázán  okolo břicha" . Tento název, Damodara, lze rozdělit do dvou částí: "dama", což znamená lana a "udara", což znamená břicho. Je to jméno Krišny, které pochází z leely, kdy matka Yashoda přivázala Krišnu, který byl trochu zlobivý, provazy kolem pasu k mlýnku na mletí. To je důvod, proč je Karthik také nazýván Damodara.


Damodarastakam je báseň o osmi slokách, která je často zpívána během Karthiku. Píseň sama zpívá o Krišnově slávě a vypráví příběh o tom, jak si Pán Krišna vysloužil jméno Damodara. Zde jsou dva závěrečné verše z Damodarastakam:

kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat
tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca
tathā prema-bhaktim svakām me prayaccha
na mokṣe graho já "sti dāmodareha

Pane Damodaro, ve Tvé podobě jako dítě matky Yashody, Tě ona přivázala k mlecímu kameni,  lany na přivazování krav. Pak jsi osvobodil syny Kubery, Manigrivu a Nalakuvara, kteří byli prokleti stát jako stromy a dal jsi jim šanci stát se Tvými oddanými. Prosím, požehnej mi stejným způsobem. Nemám touhu po osvobození, po Tvé lásce samotné toužím.

Namas te 'STU dāmne sphurad-Dipti-dhāmne
tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne
Namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai
Namo 'Nanta-līlayā devāya tubhyam

Ó Pane, celý vesmír byl vytvořen Pánem Brahmou, který se narodil z Tvého břicha, které bylo svázáno lanem matky Yashody. Tomuto lanu nabízím své hluboké poklony. Klaním se Tvé nejmilovanější Srimati Rádharani a Tvým neomezeným zábavám.


Sri Swami Vishwananda hovoří o Damodara leele:

...byly tam dva stromy na nádvoří a tyto dva stromy byli synové Kubery. Kubera je Bohem peněz a měl dva syny prokleté Naradou Munim pro jejich pýchu a aroganci. Takže Thakurji řekl: "Je čas abych je nyní vysvobodil." Připlížil se, táhnouc za sebou mlecí kámen, a šel s ním mezi dva stromy. Přitáhl kámen tak silně, že stromy padly.

Víte, Kubera znamená hmotné bohatství. Velmi často, když lidé mají materiální bohatství, co se probouzí v nich je také pýcha, kterou mají, a arogance. Myslí si, že to bude trvat věčně. Trvá to pouze dokud života nevydrží, to je vše. Víc než to ne. Tak dlouho dokud budete dýchat. V okamžiku, kdy vydechnete naposled, je konec.
Pýcha a arogance jsou v lidském životě normální. Protože máte mysl a mysl má stovky negativních vlastností, kterými se velmi často člověk rád baví. Ale jakmile jste ve spojení, a jakmile budete budovat svůj vztah k Bohu, tyto vlastnosti vás začnou opouštět. Začnou mizet, protože tyto vlastnosti nepotřebujete.
Takže stejně, když se milost Krišny probouzí v srdci bhakty, pýchy a arogance začínají mizet. Krišna bhaktu, který je mu odevzdaný, od těchto vlastností osvobozuje."


Měsíc je velmi příznivý pro vaišnavy, a říká se, že jen nabídnout jeden lístek Tulsi k nohám Pána, během této doby, dává 10000 krát větší punyu, než nabídnutí jedné krávy.

Dalším důležitým obřadem v průběhu měsíce Karthik je Govardhan Puja.
Govardhan Puja je oslava, která připomíná příběh Pána Krišny, zdvihajícího kopec Govardhan, aby ochránit lidi z Vrindávanu. Je to doba, kdy si připomínáme, že Pán vždy chrání své bhakty, a že nejvyšší uctívání je uctívat Boha.

Mějte šťastný měsíc Karthik!

Žádné komentáře: