úterý 23. prosince 2014

Mahavatar Babaji vypráví příběh.


Přichází učitel
Ve vesnici ve vysokém Himálaji v Indii, si jednou sádhu sedl do centra obce, které bylo v blízkosti posvátné řeky Gangy. V těch časech byla Ganga čistá a vědomí, že Šiva posvátnou řeku zachytil ve vlasech, a poslal ji na její cestu skrz Indii, samo o sobě, bylo stále přítomno v myslích lidí.

Ten sádhu seděl den za dnem na svém místě. Mnoho lidí mu pravidelně dávalo almužny. Byl osvícenou duší, vykonal slib chudoby a služby hinduistické trojici Narayana, Šiva a Brahma. Šiva byl jeho Ištadévem. A Šivovi byl oddán. Lidé, kteří přicházeli k němu pro duchovní nektar, amritu, byli také oddanými Šivy. Mnozí požádali o jeho radu v duchovních i materiálních, světských, záležitostech, porozumění a řešení problémů.

Jednoho dne přišel muž oblečený jako žebrák  se starobylou miskou v ruce. Seděl u nohou sádhua a ptal se ho na mnoho otázek týkajících se Véd, indických písem, a na jeho práci s lidmi v této vesnici. Sádhu spatřil světlo, vyzařující ze žebráka, a nádherné světlo, které ozařovalo celou vesnici a posvátnou Gangu, poblíž místa, kde sádhu seděl, svou čistou přikrývku složenou úhledně pod sebou. Láska, kterou žebrák vyzařoval ve svém světle, byla skoro více, než sádhu mohl obdržet. Jeho tělo viditelně vibrovalo a jeho tvář zářila světlem, které žebrák vyzařoval, tím jak sádhu seděl uvnitř světla. Všichni lidé z vesnice viděli a cítili toto světlo a lásku a zavřeli své obchody a domovy a přišli a shromáždili se kolem žebráka a sádhua.

Žebrák začal mluvit k davu lidí. Řekl: „Toto je vesnice, která shromažďuje uvnitř všechny lidi znalé Véd, díky tichému, klidnému a pokornému učiteli, kterým je tento sádhu, který sedí teď tady tak tiše. On v sobě ví, že jsem přišel k vám všem jako Šiva, ten kterého uctíváte ve svých domech a chrámech." 
Někteří lidé viděli žebráka s velkým světlem a někteří lidé viděli Šivu v celé Jeho záři, s jeho kůží vykoupanou v popelu z kremačních míst, kde seděl v meditaci, a s živou kobru kolem krku, a měsícem zachyceným v jeho dlouhých, tmavých, kudrnatých vlasech.

Šiva řekl lidem: „Tady dnes sedím s tímto pokorným sádhuem a posílám svou lásku vám všem a vy přicházíte, protože vaše oddanost a pokora vás vytáhla na světlo. Dnes vám všem dám spásu. To, co si přejete v tajné komoře svého posvátného srdce, vám bude poskytnuto. Uvědomte si, že Pán vám ne vždy splní vaše přání v podobě, kterou si představujete. Uvědomte si, že Bůh ví, jak poskytnout přání způsobem, který vás zavede blíže k Němu, a dokonce k osvobození. Vězte, že oddanost a pokora na duchovní cestě jsou ctnosti, které Pán žehná. Nechť požehnání a láska trojice Bohů Indie, Narayany, Šiva a Brahmy, je s vámi stále."


Blesk zhůry, spolu s velkým a hlasitým zvukem hromu, pozdvihl oči lidí k nebi, a někteří viděli Narayanu, Šivu a Brahmu, řídíc zlaté vozy letící po nebi do jejich sídel nad. A někteří viděl jen velké světlo Bohů, v záři, která zahřála jejich srdce, a oni cítili lásku jako nikdy předtím.

Ó, lidé současné doby, najděte tuto Boží lásku a pokoru tohoto sádhua a lidu jeho vesnice v Himálaji v Indii, a osvoboďte se z koloběhu zrození a smrti. Je to váš osud. Buďte trpěliví a vždy dbejte volání Bohů. Milují vás všechny, jako vše, které je ve své podstatě jedním.

Lásku a požehnání
Mahavatar Babaji

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: