úterý 9. prosince 2014

Jak najít v dualitě Boží Lásku...?

Milí příznivci a oddaní Swamiho Vishwanandy, milí čtenáři tohoto blogu, který se Vám snaží již několik let přibližovat a doprovázet aktuálními informacemi aktivity našeho Gurujiho nejen v Čechách, ale na celé naší planetě, 
ráda bych se pokusila poprosit o Vaši vlídnou pozornost a něco málo času...
Jak však komentovat kroky někoho, kdo je tak vyjímečnou bytostí, jejíž původ z naší perspektivy nelze ani dohlédnout... a která ve své nekonečné Lásce k nám všem je ochotna se doslova ztratit v davu lidí, kterým přišla pomoci? Za takové požehnání se lidstvo zřejmě modlilo již po mnohá staletí...

Nepochybně Vám zůstaly v paměti okamžiky z Darshanu, který se konal 9.11.2014 v Praze na Chodově. Měli jsme zde vskutku ojedinělou příležitost zažít velkou změnu. Guruji při pohledu na množství návštěvníků, kterým chtěl jednotlivě a osobně požehnat, rozhodl po krátké vnitřní modlitbě a odpovědi na ni, že opustí svou židli, na které je Ho ze všech stran velmi dobře vidět a sestoupí k nám, kteří na něj dole čekáme...
Kolik pokory a lásky obnáší takové gesto, takový čin?

Je opravdu na místě, když takovou situaci uvážíme, jak blízko nám Guruji chce být, jak se nám tímto doslova daruje, abychom měli příležitost zakusit tuto jedinečnou, nepodmíněnou Lásku, která je odpovědí na všechny naše otázky.
Zajisté jsou tu i jiné možnosti a zajisté šlo mnoho světců odlišnou cestou, působilo v ústraní, někdy zcela nepoznáno svým okolím.
Jak však posoudit v naší situaci, co je úctyhodnější nebo vhodnější?
Je dobré si uvědomit, že každá taková bytost má svou misi, kterou vykonává v souladu s Božím plánem (podle nějž se odvíjí i život nás všech).

Nyní jsme tedy v té šťastné situaci, že Guruji nezvolil daleké země, jakou je např. hluboce duchovní Indie za svůj nynější domov, nýbrž přijal ve spolupráci s dlouholetými přáteli vlastní obydlí ve střední Evropě a vyhlásil je za Své mezinárodní centrum.
Vznikl zde „Domov Božské Matky – Shree Peetha Nilaya“ a sice v Německu - podle slibu, který Swamiji, jak sám vysvětlil, v dávné době dal. Na tomto místě se několik let pilně budovalo a stále ještě buduje. Je to mladé, dynamicky pulzující centrum, odpovídající podnětům a inspiraci našeho Gurujiho.


Učení, pramenící z Jeho poslání i Jeho Lásky k hledajícím lidem se začalo šířit po celém světě.
Bylo k tomu zapotřebí nové organizace, kterou se stala Bhakti Marga, „Cesta oddanosti“.
Dnes jsme dokonce už tak daleko, že se její pobočka nachází i v České republice.
Nedávno začala svou práci a v tomto blogu byl též uveřejněn článek s bližšími informacemi („Bhakti Marga Czech z.s. konečně na světě“, dne 22. listopadu 2014).

Jak postupovat dále?

Pokud máme tu možnost, zajedeme rádi na jednu z četných akcí v Centru. Ještě raději uvidíme Gurujiho osobně u nás. Pokud nám Jeho záměr šíření Lásky není cizí, máme potřebu šířit ji spolu s Ním, meditujeme, scházíme se na Om Healingu, cvičíme Atma Kriyu...nebo se do ní necháme zasvětit, abychom takto přispěli k pozvednutí a čištění energií v nás samých i v našem okolí.
Ale dobře víme, jak to v životě chodí, pokud nemáme finanční prostředky, které jsou k tomu všemu zapotřebí.
Láska, kterou Swami spolu s Trpělivostí a Jednotou vede ve svém znaku, je v celém Božím Stvoření. Guruji to opakoval při své promluvě na oslavě Dne Mahavatara Babajího ve Shree Peetha Nilaya.
Svět, ve kterém žijeme je stvořen Láskou Boží a ta se vyjadřuje nesčetnými způsoby. Chceme-li podpořit misi Swamiho Vishwanandy konkrétně, tak, aby On sám na svých cestách mohl působit blahodárně na této Zemi, přejeme-li si vytvořit i v naší zemi prostor, který odpovídá Jeho aktivitám a splňuje určité podmínky, aby se v něm mohly konat, neměli bychom pohlížet na finanční příspěvek, který k takovému účelu věnujeme, jako na něco zbytečného nebo dokonce negativního.
Je to prostředek k uskutečnění něčeho, co naše srdce hledá, co pomůže nejen nám, ale i dalším hledajícím duším.

Každý konáme podle svých možností. I praktická, nezištná pomoc (séva) je velmi vítaná. Především je zapotřebí, abychom se probudili, uvědomili si v jak důležitém a rozhodujícím čase máme možnost žít.
Neměli bychom váhat a ztrácet čas, všichni kteří se připojili ve spolupráci mohou dosvědčit, že požehnání se děje současně... nejsou to prázdná slova!

Připusťme, aby Jeho Láska vykonala v naších srdcích své poslání, aby jiskra, kterou Swamiji vložil Svým pohledem do našeho srdce, zažehla plamínek, ba oheň, stravující všechnu negativitu, která by nám ráda zatemnila mysl, zkomplikovala život a zabránila tomu, aby naše naděje a touha po Lásce a jejím Světle byla naplněna.

S láskou Vám všem
Uma

Žádné komentáře: