sobota 20. prosince 2014

Používejte tuto mantru k dosažení milosti Mistra...

Během nedělních oslav dne Babajiho, když Jeho Swamijové dělali Kalash Puju a Homu, začal Guruji přednášet Guru Gítu, podávajíc komentář k tomuto hlubokému verši:

Haṁ bījam saḥ śaktiḥ kroṁ kīlakam
Śri guru prasāda siddhayarthe jape viniyogaḥ

„Ham bījam, to je bija mantra /poz.: posvátné slovo/pro Gurua. Pokud jste pochopili slovo Ham, pochopíte slovu Guru. To je tajemství v něm obsažené. Obsahuje tajemství samotného Soham. Ale porozumět Ham, musíte porozumět milosti Mistra.
Bez milosti Mistra není nic možné, protože to je Šakti - saḥ śaktiḥ. 
To je to, co praví - Ham, Guru, je Šakti všech manter. Pokud tomu porozumíte, budete toužit pouze po tom - obdržet Mistrovu milost.

Haṁ bījam saḥ śaktiḥ kroṁ kīlakam - to je to kouzlo které On vlastní - Śri guru prasāda siddhayarthe jape viniyogaḥ. Používejte tuto mantru k dosažení milosti Mistra. " 

 Swamiho komentář ke Sri Guru Gítě (viz. obrázek), komentář k velkému tajemství vztahu mezi Guruem a žákem, bude dostupný během vánočních oslav ve Shree Peetha Nilaya (prozatím jen v tamějším Bhakti shopu).

Žádné komentáře: