neděle 28. února 2016

Poutní cesta/Pilgrimage na Mauricius (2.část).

Čtvrtek, den prvního satsangu během této cesty, začal Gurudží provedením abišékamu ke Giridhárimu, v chrámu Šrí Ranganát. Chyběla mala pro Giridháriho, takže Gurudží ji vyrobil na místě. Bylo to velmi milé.


Po ranních modlitbách vyšel Gurudží do okolních čtvrtí na pochůzky a pak se šel podívat na oceán.
Při jízdě kolem, ukazoval všechna místa, kde chodil a hrál si jako dítě - potoky, kde on a jeho přátelé chytali ryby, a lesy ve kterých pobíhali, které se mezitím staly okolím rodinných domů.

Oddaní měli plno práce se zdobením chrámu na první oficiální akci cesty. Nadšení bylo veliké a oddaní byli rádi, že mohou připravit budovu pro svého Gurua.

Kadambari ze SPN sdílela:
Později ten den jsme pomáhaly s výzdobou, když Gurudží rozehrál s mátadžími v chrámu hru: požádal je, aby změnily dekoraci, kterou udělaly. To zahrnovalo umístění jeho křesla pro satsang. Tým byl tak flexibilní a radostný, že jsme se cítily opravdu vítány a spojeny s každým. Pomáhaly jsme s výzdobou, dokud nenastal pro nás čas jít a připravit se na satsang."
Gurudží strávil mnoho času před i po satsangu hovory s mnoha mauricijskými oddanými v soukromých rozhovorech. Mnoho lidí, kteří znali Gurudžího z dětství, přišli a promluvili s ním, a poslouchali na satsangu.

Jedna taková zkušenost:
„Ve středu večer jsme byli informováni, že Gurudží udělá abišékam v Šrí Ranganát mandíru v 19:30. Měli jsme 45 minut, abychom se připravili a jeli tam. Tak rychle rychle... a sešli jsme dolů do hotelu požádat o možnost transportu.
Ashvin, přátelský recepční, zavolal "Vicky Taxi" a o 15 minut později jsme seděli v autě na cestě k našemu Pánu. Po předložení adresy a mapky místa v Rose Hill našemu řidiči, řidič řekl: „Ach můj dům se nachází v blízkosti toho mandíru a znám ho. Chodil jsem se Šrí Svámím Vishwanandou do školy."
Takže jsme s ním začali mluvit, že v tomto případě, tam není žádná omluva pro něj, nepřijít na satsang a daršan s Gurudžím! Jeho reakce byla trochu plachá - že je zaneprázdněn a jeho dvě děti jsou velmi zlobivé, řekl. Trvali jsme na tom pozvat jeho a jeho rodinu.
Hned druhý den ráno, nějaký čas po tom co Gurudží dokončil svůj abišékam ke Giridhárimu, u mandíru zastavilo auto a vystoupili Gurudžího sousedé, včetně celé rodiny. Přišli blíž (trochu plaše a váhavě). Gurudží je samozřejmě přišel přivítat a požehnal jim velmi srdečně. Všichni byly velmi  dojati a ujišťovali, že přijdou na satsang a daršan."

Oddaní z Ruska, Evropy a Číny začali přijíždět na nadcházející pouť těsně předtím, než satsang začal.Satsang byl veden Gurudžím v jeho rodném jazyce kreolštině. I když jsme nerozuměli mnoho z toho co říkal, poslouchat jeho hlas v jeho jazyce bylo sladké.

SatsangGuruji začal satsang tím, že zpíval bhadžan: "Tum Hamare Te Prabhuji, Tum Hamare Ho Tum Mere Hi Rahenge, Ó Mere Priyatam", a pak dal k němu komentář.

Zde jsou některé z hlavních témat, o kterých tato píseň hovoří:
- Můžeme předstírat, že jsme šťastni navenek, každý předstírá. Opravdové štěstí se nachází pouze uvnitř.
- Nevědomost nás činí nešťastnými. Máte-li touhu, a ta se naplní, budete chamtiví. Pokud to není naplněno, budete rozlobení.
- Každý je vázán třemi gunami. Odevzdáním se Pánu se od toho osvobodíte, protože Pán je mimo tři guny, i když se vtěluje v lidské podobě.
- Máte věčný vztah s Bohem. To přináší vnitřní uspokojení a je skutečným smyslem života. Realizace přináší věčné štěstí
- Víkendová duchovnost: chození do kostela/chrámu/mešity pouze o víkendech... to vás učiní šťastnými jen po určitou dobu. Stejným způsobem jak štěstí přijde, tak odejde.

Guruji pak zazpíval svůj oblíbený bhadžan s publikem: "Sabse Oonchi Prema Sagai", a pak hovořil o jeho významu:

Modlitba bez oddanosti nic neznamená
- To, čemu lidé říkají láska, to je vyjednávání - obchod. V případě, že obchod jde dobře, všechno je dobré. Pokud tomu tak není, vše spadne dolů. Jedná se o radžasické kvality.
- Ne každý přebývá v tamasických, ale většinou v radžasických kvalitách. Radžasičtí lidé se chovají dobře, když je všechno dobré. Když to není dobré, nic, co dělají, není dobré.
- V Ramčaritramanas Tulsidas Gósvámí řekl, že všechno je jen chlubení se. To je víkendová duchovnost: pouze tehdy, pokud máte čas, pak jdete. Pak, co je duchovnost? Je to pouze tehdy, když máte na to čas.
- To je to, co lidé dělají. Čas od času jdou do chrámu/kostela/mešity. Nevede vás to nikam. Neprobudí tuto bhakti, tuto oddanost uvnitř vás.
- Čistá láska může být probuzena jen opravdovou oddaností.
- Kršna řekl: Odevzdejte se Mně.
- Můžete zastavit vaši mysl? Nemůžete! Používali jste svou mysl od dětství. Jak myslet? Jak dělat věci v životě? Jak dosáhnout úspěchu? Jaký by váš život měl být? Nemůžete požádat mysl, aby se zastavila.
- Co spravuje mysl? Pět smyslů - panča tatva. Nemůžete je požádat, aby se zastavily.
- Nemůžeme zaměnit funkci našich smyslů - nemůžeme požádat oči, aby slyšely ani uši, aby jedly. Každý smysl má svou vlastní povinnost.
- Nemůžete přestat myslet, ale můžete rozhodnout, co si máte myslet a čím mysl nakrmit.
- Kršna řekl: „Ať mentální je zaměřeno na mne. Dělejte to, co máte dělat, ale ať mysl se zaměří na mne".(Gurudžího odpovědi na některé otázky ze satsangu uveřejníme v další části, zůstaňte naladěni...)

Žádné komentáře: