úterý 23. února 2016

Poutní cesta/Pilgrimage na Mauricius.

Přiletěli jsme na Mauricius v časných ranních hodinách ve středu, po celonočním letu, na letiště Port Louis. Byli jsme na ostrově uvítáni uprostřed horkého a vlhkého léta - velká změna oproti německé zimě, z které jsme přicestovali.
Po odbavení jsme se setkali s mnoha oddanými, kteří přišli přivítat Gurudžího zpět doma v jeho rodišti. Dali Gurudžímu věnec a vyměnili si vřelé pozdravy.Z Port Louis jsme jeli do Šrí Ranganath mandiru v Rose Hill. Ostrov je ohromující - tropické podnebí a pravidelné deště přispívají k velmi zelené krajině a hory, rozléhající se po celém ostrově, jsou nápadně krásné. Viděli jsme během jízdy mnoho plakátů, oznamujících Gurudžího turné daršanů a satsangů.

Po hodině jízdy, skrze pole cukrové třtiny a města, jsme přijeli ke Šrí Ranganath mandiru - prvnímu mandiru, který Gurudží založil. Oddaní pro něj připravil uvítání Guru púdžou, ručně malované poutače a jako překvapení ohňostroj.Pozdravili jsme Božstva mandiru - Šrí Ranganata (Lakšmí Nárájan - ležící na Adišéšovi), Rádha Kršnu a Balarámu, Širdi Sáího, Ugra Narasimhu, mnoho murti Durgy a velký Šiva lingam u vchodu. Pak jsme mohli vidět dům a místnost, ve které Gurudží vyrůstal.

Gurudžího místnost je nyní naplněna ode zdi ke zdi soškami-murti a plakáty různých forem Božství. Některé z nich mají vibhuti, které se na nich manifestuje, a jedna murti Kršny stojí v misce naplněné manifestovaným olejem, který, říká se, se zkapalní pouze tehdy, když je Gurudží na ostrově.
Gurudží nám ukázal první murti Kršny, kterou kdy měl, a také první Šiva lingam. Aby si mohl dovolit Šiva lingam jako dítě, šetřil peníze na autobus, které dostal od rodičů, místo toho chodil pěšky. Poté co měl dostatečné úspory, koupil tento Šiva lingam jako svou první murti.


Zahrada mandiru je plná obrovských rostlin tulsi, které vydávají krásnou silnou vůni. Zatímco jsme podnikali cestu, slyšeli jsme příběh o Šiva lingamu u vchodu do mandiru.


Vypráví se, že několik místních mátadží navštívilo Šrí Ranganath mandir v době, kdy byl zavřený, ale cítily silnou touhu uctít ho. Viděly Šiva lingam u vchodu do mandiru a jaly se dělat púdžu k němu. Zatímco se začaly modlit, přistoupil ke vchodu do mandiru starý muž a zdálky je pozoroval.
Jak začaly dělat púdžu, všimly si zvláštní události. Když nabízely vodu Šiva lingamu, muž, který je sledoval u vchodu, byl zmáčený. Jedna z mátadžích si toho všimla a myslela si, že se muž polil sám. Jeho šaty byly za slunečného dne mokré - co jiného by bylo důvodem?
Mátadží se dlouho modlily a v průběhu púdži nabídly Šiva lingamu květiny - ale ty zmizely.
Při pohledu kolem uviděly, že květiny se objevily někde jinde - u nohou muže u vchodu.
Zjišťujíc, kdo ten muž doopravdy byl, byly ženy v šoku, a sledovaly muže s bázní a úctou. Muž zvedl ruku v požehnání a pak zmizel.

Ve večerních hodinách se oddaní shromáždili v mandiru na abišékam a púdžu ke Giridharimu a Gurudžího osobním murti.

Oddaní zpívali bhadžany a kírtan, zatímco Gurudží udělal púdžu, a pak vedl mnohé bhadžany, včetně bhadžanu "Gopi Gita". Nálada v místnosti byla přátelská jako mezi rodinou. Všichni byli rádi, že mají Gurudžího zpět v mandiru, zpět na Mauriciu, a to bylo vyjádřeno velmi sladce v jejich zpěvu a jejich náladě po celou noc. Gurudží byl také velmi uvolněný, přátelský a šťastný, že je s lidmi. Řekl v jedné chvíli během noci, že je rád, že je zpátky na Mauriciu, protože lidé jsou rádi, že je zpět.

Žádné komentáře: