neděle 15. prosince 2013

Dopis od Mahavatara Babajiho.

Milovaní, 
nadešel čas podat vám vysvětlení Písma svatého, jak má být chápáno v době, ve které žijete. Víte, je to takto: 

Člověk potuloval po Zemi, aby svobodně žil. Od Božství dostal vše co potřeboval pro klidný, láskou naplněný život. Díky vývoji druhů byly učiněny vedlejších kroky z toho, co Božství vytvořilo původně pro lidstvo. Bůh a člověk se stali spolutvůrci evoluce Země.
Nyní můžete najít po celém světě mnoho chaosu, válek, hladu a utrpení. Omezená láska mezi mužem a ženou začala být plna znečištění ve fyzické říši. Neomezenou Božskou bezpodmínečnou lásku, kvůli které se lidstvo zrodilo, aby si ji připomínalo, je možno nalézt jen málo a daleko od sebe. Milovaní, musíme se vrátit k původní Božské lásce v srdci, abychom zvládli ve výsledku život jedince v každodenním životě. Prostřednictvím tohoto lidstvo přežije nynější krizi světové situace, odolá hrozícímu zničení lidské rasy, což se uskuteční díky změnám uvnitř člověka a konec konců skrze Boží Milost. 
V tomto ročním období, kdy se slaví narození Ježíška, jež je vzýván po celém světě, je možné si všimnout zvýšení vibrací lásky. Přejeme Vám udržet si tento přístup do nového roku 2014 a dále. Lidé ve světě najednou směřují směrem k frekvenci lásky, tím, že je oslavováno narození Ježíše Krista. 

Je psáno: „Vám se narodil tento den ve městě Betlémě Spasitel, který se bude jmenovat Emanuel (Bůh je s námi) a Kristus Pán" a tak to je.. 

Mahavatar Babaji 

Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda

Žádné komentáře: