úterý 3. prosince 2013Jste duchovní lidé, ano? Takže máte jednat určitým způsobem, musíte mít kvalitu Božství ve vás. 
Tyto kvality musíte odrážet navenek, stejně. 
Kvalita Božství není pomlouvat kolem, kvalitou Božství není kritizovat, kvalitou Božství není proklínat ostatní. Ne! 
Kvalitou Boha je milovat všechny. 

˜˜˜
 Sri Swami Vishwananda

Žádné komentáře: