úterý 24. prosince 2013

Zázračná ikona Panny Marie.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

Jedna z nějkrásnějších ikon Panny Marie a Ježíše je k vidění v hrobce Panny Marie v Jeruzalémě… říká se, že je zázračná a vytvořila se sama, vznikla kolem roku 1870…zde je její příběh:


Byl jeden ikonopisec - řádová sestra jménem Tatiani, v ruském pravoslavném kláštěře „Té, nosící myrhu“ - svaté Máří Magdaleny, který leží na úpatí Olivetské hory v Jeruzalémě. 
Tatiani měla během spánku následující vizi - uviděla přijít neznámou sestru, navštívit jí v její cele a říci: „Sestro Tatiani, přijdu sem, abys mne namalovala.“ 
Tatiani odpověděla: „Bůh Ti žehnej sestro, ale já jsem ikonopisec, ne umělec.“ Její návštěvnice pak řekla: „V tom případě namaluj mou ikonu.“ Tatiani, zaskočena smělostí té neznámé osoby - cizinky, odpověděla: „Nemám desku (dřevo na které se malují ikony), na kterou bych tě namalovala. „Její návštěvnice jí poté dala desku a řekla jí: „Maluj!“ 
Ale jak Tatiani sestru malovala, viděla, že její hábit zezlátl, její tvář jasně září a její srdce jí řeklo: „Ó, požehnaná Tatiani, po apoštolech a evangelistovi Lukášovi namaluješ mou ikonu znovu.“ Tatiani byla překvapena, že maluje ikonu Marie! Byla plna obav a vzrušení. 
Hned běžela ke své abatyši (matce představené) a vylíčila jí vizi. Abatyše byla nedůvěřivá a poručila jí jít spát a malovat ikonu Panny Marie následující den. Když se vracela, uviděla světlo vycházející z její cely a ucítila nádhernou vůni. Uvědomila abatyši a společně vešly do zářící a vonící cely, kde uviděly podivuhodný zázrak. Ikona z oné vize byla před nimi ve skutečnosti, svatá ikona Matky Boží, vytvořená bez doteku rukou! 
Po této události se Marie znovu sestře ukázala a řekla jí: „Vezmi mne do mého domu v Getsemanech.“, což bylo vykonáno. Od té doby je svatá ikona Panny Marie, vytvořené bez doteku rukou, k vidění na svatém poutním místě, v hrobce Matky Boží Getsemanské, kde pokračuje v konání zázraků…


Zdroj: True Image of The Theotokos, Christian forums-internet

(poznámka: během letošní Pilgrimage do Izraele, při návštěvě Jeruzaléma, nám Swamiji o zázračnosti této ikony vyprávěl…)

Žádné komentáře: