neděle 1. prosince 2013

Sri Swami Vishwananda se setkal s Mahamandaleshwar Santosh Das Ji Maharajem, Mahamandaleshwar Swami Chitprakashanand Giriji Maharajem a Satya Narayana Dasem ve Vrindavanu.

Během současné návštěvy Sri Swamiho Vishwanandy v Indii, navštívil Swami Vrindavan, a jak bylo obvyklé pro několik předchozích cest, byl pozván do Jiva Institutu Satya Narayana Dase, kde byl vřele přivítán.
 Satya Narayana Dasa vítá Swamijiho tradičním způsobem.

Poté co se ubytoval a strávil nějakou dobu se Satya Narayana Dasem, pozval Swamiji Mahamandaleshwar Santosh Das Ji Maharaje, aby přijel z Varanásí a navštívil jej, což on rád přijal. Začátkem letošního roku, na Kumbh Mele, Santosh Das Ji milostivě dovolil Swamijimu a všem přítomným oddaným, aby doprovázeli jeho průvod a koupali se se sadhui, při druhé koupeli (snan) 15. února, během této slavnostní události.
Mahamandaleshwar Santosh Das Ji Maharaj s Gurujim.

Pak k velkému překvapení, Mahamandaleshwar Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj, který se také setkal se Swamijim na Kumbh Mele, pozval Swamijiho, Santosh Das Jiho a Satya Narayana Dase na setkání a oběd ve Vrindávanu, protože projížděl také v tu samou dobu svatým městem!
Mahamandaleshwar Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj je přední představitel Niranjani Akhary, šivaistické skupiny čítající miliony oddaných v Indii a několik chrámů a ašrámů po celé zemi, a bylo to jeho laskavostí, že Swamiji a všichni oddaní z Bhakti Margy mohli doprovázet jeho průvod a koupat se sadhui při nejpříznivější koupeli 10. února, což byla historická událost, úplně poprvé účastníci ze západu se sadhui, a vaišnavisté promíchaní se šivaisty na vrchol toho!


Mahamandaleshwar Swami Chitprakashanand Giriji Maharaj sedící naproti Swamijimu.

Skupina navštívila několik svatých míst ve Vrindavanu společně a nakonec zaplatila při návštěvě v jednom ašrámu Santosh Das Jiho za satsang a kirtan.
Pak Swami Chitprakashanand Giriji musel odjet a tak se Swamiji a ostatní vrátili do Jiva institutu a podnikli cestu do Satya Narayana Dasových krásných zahrad, kde pracuje tak pilně na udržení nádechu původního Vrindávanu, v tom, co se nyní z velké části stalo velmi špinavým a znečištěným městem.V pozdních večerních hodinách se vrátili do ášramu, zpívali plno bhajanů a sdíleli příběhy po většinu noci.Nakonec byl čas se rozloučit a lze skutečně vidět hluboké přátelství, které Swamiji sdílí se svými kolegy, duchovními představiteli Santosh Das Jim a Satya Narayana Dasem. 


Žádné komentáře: