pátek 11. prosince 2009

Darshan Swámího Vishwanandy

5. prosince 2009, Centrum Springen - Německo

Dne 5. prosince nás na Darshanu Swámího Vishwanandy uvítal Kuru se svým úvodním projevem. Kuruův projev se týkal zlatého lingamu (Hiranyagabargha), který byl zhmotněn po dobu 10 hodin v pondělí 30. listopadu 2009. Tento lingam je lingamem nad všemi lingamy, obsahuje celé univerzum, čili duši Narayany, tedy Boha a my jsme také v něm. Pouhý obraz tohoto lingamu má stejnou sílu jako skutečný lingam. Přichází ve zvláštní čas, léčí lidi i celé lidstvo. Není pouze jen pro lidi, ale i pro celé univerzum…

Po hudební přestávce následoval projev Šrí Swámího Vishwanandy

Šrí Swámí Vishwananda započal svůj darshan otázkou lidem: „Proč nevidíme Boha? Proč lidé nevidí Boha? Bůh je přece všude, ve všem, ve mně, ve Vás, tak proč ho nevidíte?“ Jedna ze správných odpovědí zazněla, že nám v tom brání naše ego, načež Swámí odvětil, že je to pravda. Naše mysl je vázaná na předměty, objekty, a tak je pro nás obtížné spatřit Boha. My jsme v něm, on je v nás, on byl již v nás, ještě před tím než jsme se narodili. Proč ho tedy stále nevidíme? Je to právě naše nevědomí a ignorance, které nám v tom brání. Člověk nečiní maximum v tomto ohledu. Vytrvalost je důležitá. Věřit není jako očekávat. Skrze očekávání nikdy neuspějeme. Musíme se stále snažit, vyvíjet úsilí, jen tak se nám Bůh odhalí.

Swámí se dále ptal: „Jak tedy realizovat Boha?“ Jak ho realizovat v této realitě, ve které žijeme své životy. Nečekejme a realizujme ho tedy skrze každodenní činnosti, jelikož Bůh je vždy s námi. Pokud tak neučiníme a setrváme jen v čekání, tak můžeme čekat po dobu několika životů. Odevzdejme se mu, odevzdejme mu každou činnost. Nechť se každé naše úsílí i činnost stanou modlitbou k Bohu. Když něco budeme dělat s Bohem, pak výsledek naší činnosti bude čistý.

Celý náš život je závislý na tomto světě. „Žijte v něm, ale nenechte tento svět žít ve Vás, jen tak se dostanete opravdu daleko.“

Lotus vyrůstá z bahna, ale přesto se bahno lotusového květu nedotýká. Negativita je jako toto bahno. Nenechte tedy negativitu, aby se Vás dotýkala. Buďte pozitivní, a když tak učiníte, tak se pak stanete i pokornými. „Co je to pokora?“ Pokora je přijmutí sebe sama takového, jací jsme.

„Proč nejste na venek milující? Proč“ To musíte změnit, nečekejte, že Vás Bůh změní. Vy sami se musíte změnit. Musíte vyvinout úsilí, jinak to může být obtížné.

Musíme upřímně chtít, musíme vyvinout úsilí a pak se dostaví pomoc. Je to rychlé a snadné. Pak zjistíme, že vše co hledáme, máme uvnitř sebe. Závoj v nás bude postupně odhalen a Světlo pak zazáří.

S úsilím, vytrvalostí a trpělivostí je to jako s rybářem sedícím ve člunu na jezeře. Rybář sice kolem sebe v jezeře vidí samé ryby, ale pokud nevyvine úsilí a snahu, tak rybu neuloví. Ryba sama mu do člunu nevyskočí. Rybář má prut a další náčiní k tomu, aby tu rybu ulovil. Pokud nevyvine toto úsilí, tak se ryby nikdy nedočká.

„Vyviňte úsilí a Pán Vám pomůže.“


M.N. / Č.R.

Žádné komentáře: