pondělí 7. prosince 2009

Duše

Na otázku co je duše vysvětlil Swámí Vishwananda:


Duše je Bůh. Duše je kosmická energie. Jsme částí Boha, jsme spojeni s božstvím, v souladu s Bohem. Náš rozum je ohraničený, duše však není.

Identifikujeme se tolik s naším rozumem, s naším myšlením, s tím, co v nás karma během času vytvořila a produkujeme tak naše malé ego, naši současnou osobnost.

A přeci jsme mnohem více nežli ona. Naše opravdové Já nalezneme uvnitř, v čistotě a dokonalosti našeho srdce. Jak pravil Ježíš Kristus: „Kdo je čistého srdce, ten spatří Boha“. Největší dar, který nám Bůh dal, je láska, bezpodmínečná láska, která neposuzuje a neodsuzuje. Je pramenem veškerého života a my jej nosíme v sobě, neboť naše duše je Bůh“.

Žádné komentáře: