neděle 20. prosince 2009

Meditace na Hiranygarbha lingam

Šrí Swámí Vishwananda vysvětlil,

že Hiranyagarbha lingam přichází, aby dodal našemu světu větší rovnováhy,

že se během jeho přítomnosti dotklo jeho světlo nejvnitřnější hlubiny duše a tím se dostalo bytosti očištění,

že při takové události nezískává pouze náš svět ,

že i bytosti jiných světů touží po tom, aby jej spatřily,

že lingam odráží naši duši, to, co skutečně jsme, bez počátku a konce.

Vysvětlil, že jej nemůže stvořit Brahma ani Vishnu ani Mahesh (Shiva Maheshwara),

že může být zrozen pouze žijící bytostí.

Vysvětlil, že je to duše Narayany.

Narayana je ten, v němž je vše živé a neživé a současně ten, jenž je ve všem živém i neživém.

"Hiranyagarbha lingam je, jak je psáno ve Védách, prapůvodní stvoření Boha - je v podstatě Vůle sama. A třebaže se zdá být tak malý, nese v sobě celé univerzum."

Meditace na zlatý - Hiranyagarbha lingam, kterou nás prováděl Swámí Vishwananda v den jeho zrození, 30. listopadu 2009:

Nyní tedy můžete meditovat na Hiranygarbha lingam. Meditujte a představujte si lingam tady, ve vašem třetím oku a přeneste jej poté do vašeho srdce. Vizualizujte nejdříve tento obraz v duchu a přeneste jej do vašeho srdce a nechte tento lingam splynout s vaším srdcem.

Vězte, že obdržíte stejné požehnání i když se díváte jen na jeho zobrazení a každé zobrazení lingamu má žehnající, léčivé účinky."

Žádné komentáře: