středa 2. prosince 2009

Zrození Hiranyagarbha lingamu v pamětní den Babajího, 30.list. 2009

Stručný záznam promluvy Sri Swámího Vishwanandy:
„Hiranyagarbha lingam je původní kreace Boha. Je to boží vůle sama o sobě. V něm je celé univerzum. My jsme v něm taktéž.

Proč teď? Možná, že jste si všimli, že se v minulých dvou týdnech něco dělo. Svět se mění. Nemá to co činit s rokem 2012. Odrazí se to později ve větší proměně. Věřil jsem, že se lidé mění k lepšímu. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Jen několik málo jedinců se mění k lepšímu. Vědomí světa je dost nízké. Lingam podpoří světové vědomí. Snad to pomůže.

Tento lingam bude mít vliv na celý svět, nejen na toto centrum. Má velkou léčivou sílu. Nepomáhá léčit jenom na fyzické úrovni, nýbrž léčí duši jako takovou. Možná, že se divíte, jak může být duše vůbec omezena, když je čistá a božská. To je pravda. Ale všechny ty karmické věci z mnoha životů, které jsou kolem duše, ji dusí. Vy všichni jste opravdu konali dobré skutky, jinak byste nebyli zde.

Lingam nemůže být stvořen Brahmou, Vishnuem ani Maheshem (Shivou). Musí být stvořen někým, kdo žije.

Víte, co dnes slavíme? Dnes oslavujeme rozhodnutí Mahavatára Babajího zůstat jako nesmrtelný na Zemi a pomáhat lidstvu. Bylo to asi před 1800 lety. Uskutečnil stav nesmrtelnosti. Babají tu bude vždy, aby mohl pomoci lidstvu, když je to nutné. Lidstvo jej volalo, aby pomohl. Pomůže i tehdy, když člověk o to neprosí. Den k jeho oslavě je vlídným gestem vůči němu.

Původně nepřichází lingam od Brahmy, ani Vishnua ani od Maheshe.

Jai Gurudev!“

Žádné komentáře: