středa 16. prosince 2009

Setkání v kostele Nanebevzetí Páně ve Staré Roli

Děkujeme za krásné setkání, které se konalo na 1. adventní neděli v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Sešli jsme se v tomto kostele na ÓM healing. Z ášramu ve Springen přijel Kuru, který nám povídal o významu a léčivých účincích ÓM healingu.
Bylo nás celkem asi 35 a všechny nás spojovala slavnostní a přátelská atmosféra a radost ze společného zpívání. Ještě navíc umocněná začínajícím adventem, kdy je oslavován a očekáván příchod Ježíše Krista na Zemi.
V kostele, který je krásně opraven a byl příjemně vytopen, byla nejen nádherná výzdoba, ale hlavně jsme byli překvapeni jeho úžasnou akustikou. Léčivé ÓM znělo celým chrámem...ÓM...ten prvotní prazvuk, bez začátku a bez konce. Mantra, která prostupuje celý vesmír. ÓM... je čisté vědomí, ÓM ...je Bůh, Pravda, Láska...
Asi každý cítil ve svém nitru i všude kolem sebe životadárnou božskou energii.... Vibrace... radosti, klidu, míru, úcty a pokory a hlavně lásky....lásky, která není sobecká, ale všeobjímající, všudypřítomná....
Děkujeme Klárce, za krásné setkání a děkujeme i panu faráři, který nám zpívání v kostele dovolil. Bylo to setkání, které opět ukázalo, že cest k Bohu je mnoho, každý máme tu svou. A je jedno jestli svou lásku k Bohu vyjádříme na louce, ve svém pokoji, v ášramu, v kostele nebo v modlitebně...Bůh je jen jeden, on nás rád přijme všechny, ale jedinou podmínkou je naše pravdivá láska k Němu...Potom už je jedno, kterou cestu si vybereme,...když se necháme vést srdcem, tak vždycky dojdeme k cíli...k Bohu, k Poznání, ke Světlu...
Děkujeme
Dana / Č.R.

Žádné komentáře: