pondělí 21. prosince 2009

Dobrý pastýř - cesta do Izraele (4. - poslední část)

Swámí Vishwananda pokračuje ve svém vyprávění o své cestě do Izraele:

„Kdybych se teď každého z vás zeptal, co by si přál, tak by někteří řekli „přál bych si lásku“, jiní by řekli „přál bych si Boha“ nebo „přeji si realizaci Boha“. Inu, to je krásné, ale chcete to doopravdy?

Když si to opravdu vážně přejete, tak buďte silní a věřte. Důvěřujte, věřte tomu, to co vám Bůh dává a spolehněte se na to, co cítíte ve vašem nitru. Jak se hezky říká: Člověk musí mít důvěru dítěte, není-liž pravda? Podívejte se na děti – jsou svobodné. Příliš nevažují. Ale jak je to později? Kam se podělo to dítě? Rozum převážil, viďte? Myslíte, že víc víte a musíte víc promyslet.

Někdy ale nemusíte. Musíte si jen jednoduše sednout a cítit. Pociťujte a poslouchejte, protože když jenom cítíte, tak to není jen váš pocit. Když jste dokonale v tichu, tak je tu i Boží hlas. Boží hlas k vám nebude promlouvat jako v pravěku. Bude mluvit z vašeho nitra. Učte se tomuto vnitřnímu hlasu důvěřovat a když byste měli ještě pořád pochybnosti, tak mu dávejte otázky. Ptejte se, jestli je to opravdu tak nebo tak. Potom to sami vyzkoušejte, abyste se mohli naučit důvěřovat vnitřnímu hlasu. Není to tak, že něco jednoduše uslyšíte a přijmete: „Ano, dobře. Tak je to v nejlepším pořádku.“ Ne - posloucháte, dáte několik otázek a když se to potom opravdu tak stane, pak mu plně důvěřujte. Toto je způsob jak poslouchat vaše vnitřní Já a jak ho čím dál víc posilovat.

Tento příklad nám dala sama Panna Marie. Když se jí zjevili andělé a pozdravili ji: “Zdráva buď Maria, Bůh Tě obdařil milostí, aby z Tvého klína byl zrozen Syn Boží-Kristus“. Přesto neřekla: „V pořádku, cool. To se mi líbí“. Ne, řekla: „Jak se to může stát? Nepoznala jsem nikdy muže.“ Andělé s tím byli spokojeni, protože to potvrdilo jeji víru. Nepochybovala o tom, ale zkoumala to. A na to řekli andělé: „Stane se dle vůle Boží. Sestoupí na Tebe Duch Svatý a zastíní Tě.“

Je tedy důležité naučit se důvěřovat tomuto vnitřnímu hlasu a vědet, jestli je reálný anebo pouhá fantazie rozumu. Uděláte to tak, že vyslovíte několik otázek a přesto zůstanete pozorovatelem tohoto rozhovoru. Atma, duše bude pozorovat tento rozhovor. Říkám vám, to je to nejkrásnější, co můžete dělat – sledovat, jak rozum hovoří s vyšším Já a co slyšíte ve svém nitru. A jak jsem vám už řekl: To se stane jen tehdy, když budete v tichu. Obracejte se proto tak často, jak můžete do nitra a buďte klidní. Protože když někdo celou dobu mluví, tak jako to dělám právě já, co se stane? Samozřejme vás to potěší, když si povídáte, ale nakonec budete unavení. Neřekl jsem, že já budu unaven, ale všeobecně to tak bývá. Samozřejmě odpovíte, že budete unavení i když se nerušeně posadíte. Ale když je rozum pokojný, neunavíte se. Meditace vás k tomu dovede. Meditace neznamená sednout si jen na nějaké místo, zavřít oči a meditovat tak, jak to běžně známe. Meditace probíhá pokaždé, když se díváte do svého srdce a vnímáte Božství.

Jai Gurudev ! (Publikum: Jai Gurudev!)

Žádné komentáře: