středa 16. prosince 2009

Dobrý pastýř - cesta do Izraele (2. část)

Swámí Vishwananda pokračuje ve své promluvě při darshanu, dne 1. listopadu 2009:

Vzpomínám si, že v jednom kostele, který jsme navštívili v Nazarethu, bylo něco, co bylo sestaveno z částí kamínků. Nemohu si vzpomenout na ten název, ale bylo to moc krásné: Kristus jako pastýř. Na jeho rameni byla ovce. Jistě jste už všichni viděli zobrazení Dobrého pastýře. Co je zvlášť krásné na této - řekněme ikoně -, je to, že tu není zobrazen v dlouhém rouchu, nýbrž oděný v krátkém šatu a při tom odhaluje svou sílu. Povídal jsem si pak s průvodcem, který nám to vysvětloval. Ptal jsem se jej: „Víš, co tento obraz Krista znázorňuje?“ Samozřejmě řekl, že je to Dobrý pastýř. V originálu to byl původně obraz Apolla, který byl později změněn na Krista, ale to nevadí. Ukazuje nám to, že žil úplně normálně s lidmi. Taky se smál a nebyl vždycky náladový anebo myslel na kříž. Měl své poslání a měl šířit univerzální lásku a dovézt lidi k nalezení Božího království. Říkal vždycky:“Boží království je blízko“. Ale co to znamená „blízko?“ Tam? (Ukazuje nahoru). Ne, tady (ukazuje k srdci). Když vypnete rozum a jste prostřednictvím lásky ve svém srdci, potom spatříte Boží království ve svém nitru.

A to je to, na co nás všechna tato místa upozorňují: Láska, kterou Bůh soustavně dává lidem. Musíme však vědět, jak ji přijmout. Když ji přijímáte s otevřeným srdcem, bude pořád růst. Pamatujte tedy ustavičně na to, abyste otevírali svá srdce a našli ve svém nitru božství.

Všichni jsme poutníci. Tento život na Zemi je poutní cesta – poutní cesta, která skončí, když najdete a uskutečníte Boha. Zařídil to tak jednoduše a jasně. Není to od vás daleko, nýbrž docela blízko. Vypněte tedy váš rozum a otevřete pramen lásky ve vašem srdci. Otevřete jej, nechte lásku proudit a uvidíte, jak blízko je vám božství. Mám za to, že během této cesty prožívali mnozí velkou radost. Samozřejmě to vyvolalo také několik jiných věcí, ale bylo to krásné.

Všechno je v pořádku.


Žádné komentáře: