čtvrtek 31. července 2014

Bhagavad Gíta je o proměně "ego identity" na Božskou identitu.

Bhagavad Gita by neměla být čtena pouze jako román, protože má krásná slovo a je milé ji číst a činí člověka nadšeným. Ne! Je o životě samotném! Celá Gita mění "ego identitu" na Božskou identitu.Takže Krišna dává Gítu Arjunovi, protože při příjezdu na bitevní pole zažíval pochybnosti. Při pohledu na jeho bratrance, strýce, jeho vlastní rodinu, všechny na druhé straně, se ptal: „Toto je část mne, část mé rodiny, jak mohu bojovat?" Zažíval uvnitř sebe velké dilema.
Nyní vidíte, podívejte se na svůj vlastní život. V životě dojdete do bodu, kdy zažijete něco jako dilema, ne mimo vás, ale v sobě. Když jste na vaší duchovní cestě, pochybnosti vzrůstají „Jdu skutečně po této cestě? Dělám něco správně? "Protože to je to, čemu mysl chce, abyste uvěřili. Dokud nepřekonáte mysl, skutečné Já se neprojeví, a někdy překonat mysl jsou velké výzvy. Kurukšétra není tam, je zde (Swamiji ukazuje na tělo). Toto tělo je Kurukšétra! To je místo, kde se odehraje mókša /pozn.: osvobození/! To je místo, kde potkáte Pána! To je důvod, proč mít lidské tělo je nejdůležitější ze všech. A pokud nepoužijete toto fyzické tělo k dosažení Pána, pak budete přicházet znovu a znovu a znovu, protože to je cílem toho být narozen jako člověk, dosáhnout Božství! Nejen říci: „Ano, Bože, já tě miluji." Ne, to nestačí! Protože když milujete Boha, máte to vyjádřit. Stejným způsobem, když někoho milujete, tak co uděláte? Vyjádříte se, ne? Vždycky vyjádřujete sebe. Ale směrem k Božství, Božství také chce, abyste vyjádřili sám sebe. Nicméně, proto Ho musíte poznat, ne venku, ale v sobě, v tomto chrámu, kde sídlí.
V Gítě, kapitola 10, sám Pán Krišna vysvětluje, že jediná realita je pouze On, neexistuje žádná jiná realita. Je to jen On, kdo hraje různé role ve všem. Neexistujete vy, je jen On! To je to, co vždycky říkal Tukaram: „Kdo jsem?" Existuje pouze Pán. Kdo jste? V průběhu životů jste prošli mnoha identitami, tisíci, stovkami. Kterou z nich můžete nazývat sebou, ze všech těchto identit? Tu kterou máte nyní?


V ostatních devíti kapitolách Krišna Arjunovi vysvětlil proč má konat svou povinnost jako kšatriya, jako bojovník. Musel vykonat svou povinnost, jako každý, kamkoli je Bůh poslal, jakékoli povinnosti, kdekoli jsou, byli tam umístěni z nějakého důvodu. A mají dělat své povinnosti řádně. Nerovnováha začne, když člověk nedělá své povinnosti. 
Zde stál Arjuna a řekl: „Nechci bojovat!" Ale jako kšatriya, válečník, musí bojovat, nemůže utéct. Takže, ve všech těchto kapitolách, to Krišna objasňuje Arjunovi a jasně řekl: „Bojuj!" A Arjuna řekl „Jak mohu bojovat? Jsou to všechno moji drazí!" Stejně tak, když se mysl dívá dovnitř na všechny kvality/vlastnosti, kterých je třeba se zbavit. Mysl říká: „Ano, to vše jsem já! Nechci se zbavili všech těch vlastností!" Protože mysl si užívá každou vlastnost. Mysl se raduje i z negativních vlastností. Ale bude člověk takto osvobozen? Nebude nikdy osvobozen! Člověk nikdy nedosáhne Pána s negativními vlastnostmi. I když je to část vás, ano, nemůžete se toho zbavit, protože je to vaší součástí. Ale můžete to překonat. Dokonce i mysl může přeměnit sebe v intelekt a odtud může být přeměněna opět na vědomí.

Takže zde Krišna říká Arjunovi: „Musíš bojovat!" A co Arjuna představuje? V Gítě, Krišna často popisuje Arjunu jako „dobyvatele spánku". Co znamená „dobyvatel spánku"? „Dobyvatel spánku" znamená, že je moudrý, má plnou kontrolu nad svými smysly. Má všechny smysly pod kontrolou, protože Arjuna byl velký bojovník. Vybojoval mnoho bitev před Kurukšétrou. Ale stále k dosažení mókši je třeba závěrečná bitva. Po tomto rozhovoru řekl Krišna Arjunovi: „Upevni svou mysl ke mě! Odej se Mně! Uctívej Mne! Skloň se ke Mně! Uskutečni své odevzdání Mně, propoj se se Mnou, jistě Mne dosáhneš!" Toto zde je velmi hluboké, celý vesmír je projevem Boha. Vše co vidíte je Božím projevem. Vše projevené nebo neprojevené je Jeho sláva, ale není to zcela On. Je to Jeho součástí. Je to jeho projev ve všem. Takže k dosažení plnosti, k dosažení Jeho Božské slávy, je člověk vyzýván něco udělat. I když celý vesmír je Jeho projev, přesto je od všeho osvobozen. Jeho výtvor je Jeho součástí. A On volá zpět své výtvory, znovu se spojit se sebou samotným.

Žádné komentáře: