úterý 8. července 2014

Duše je plachá.

Velmi často Boha milujeme, ne? Milujeme Ho, protože On je stvořitel, ale kromě Něj milujeme svět. Správně? To je ten rozdíl. 
Proto jsem říkal, naléhejte, toužete po Něm. Povrchně si říkáme, abychom byli šťastni, že Boha milujeme, ale co milujeme ve skutečnosti? Řekněte mi - Co je tato Láska? 
Pokud jste ještě nepoznali, co je láska sama o sobě, jak můžete říct, že milujete Boha? Pokud jste ještě nepoznali své skutečné Já, stále jste uvnitř sebe tuto lásku nerealizovali, jak můžete říkat, že milujete Boha? Je to snadné říci, protože písma o tom mluví. Jezdíte sem, Swami řekne, „Ano, milujte Boha“, ne? Ale co to je?


Člověk je stvořen určitým způsobem, třemi věcmi: za prvé tělem, za druhé myslí a za třetí duší. Berme to takhle: mysl, tělo a intelekt, to je to, co tvoří člověka lidskou bytostí. Když se na kombinaci těchto tří věcí podíváme, jsou to tři věci, které setrvávají směrem vně. Tělo, které je vázáno smysly, člověka zotročuje. Mysl je velmi obtížné kontrolovat, protože mysl vždy funguje ve vnějším světě. A intelekt – co je intelekt? Nikoli být příliš intelektuální, ale co je intelekt? Intelekt je pátrání po pravdě. Není to mysl, ale spíše je to vědomí.
Všechny tyto tři propojené dohromady setrvávají jen vně, protože tyto věci potřebují předmět, vnější předmět. 

Jak člověk pozná, jak se odevzdat? Mluvíme o odevzdání se, ale vnější svět vytváří mnoho tlaku. Nejjednodušší způsob, dříve než si smysly, mysl a intelekt užijí předmětu, je nabídnout jej Božství. Takhle nevznikne v mysli žádná otázka co si máme vybrat, protože když už je to jednou Božství nabídnuto, uvnitř vás vyvstane jen to, co vám bude prospěšné. Nižší kvalita nemůže mít přístup k něčemu, co je na vyšší úrovni. Stejně tak, když si řekneme, že milujeme Boha, dokud neobjevíme lásku uvnitř nás, budeme muset stále hledat. Stále musíme kopat hluboko v sobě, ne venku.

Všichni začínáme tady (Swami ukazuje na hlavu). Pokud nemůžete zklidnit vaši mysl, pokud neumíte zklidnit sebe, je to velmi těžké. První krok je pokusit se zklidnit sebe. Potom se uvnitř stane, že se budete cítit trochu klidněji. Pocítíte trochu radosti, ale to není vše. Mnoho lidí toto cítí a říkají si „Ano, dostal jsem se tam.“ a pak se za měsíc zeptáte „Jak se máš?“ a oni vám odpoví „No, cítil jsem tu lásku jen dva týdny a po dvou týdnech je pryč.“ Nebo sem přijdete a cítíte ji, ale pak po dvou týdnech pomine. Ve skutečnosti tato láska nikdy nekončí. Je tam, ale mysl ji zakrývá. Co se musí stát, abychom udrželi tuto lásku uvnitř nás planout? Vždy komunikujte s lidmi. 

Většinou, když říkám komunikujte s lidmi, co uděláte? Sednete si a pomlouváte. Takové je dneska komunikování s lidmi, ne? Mluvte o duchovních věcech, mluvte o tom, co cítíte, mluvte o Bohu. Čím více budete o Bohu mluvit, tím víc a víc poroste láska ve vás. Nejen na dva týdny, ale bude s vámi vždy. Vždy ji budete cítit. To je to, co říkal Kristus: Pokud se dva nebo tři sejdou v mém jménu, budu mezi nimi.
Tito „dva nebo tři“ to je společná láska - ne v pomlouvání, ale v probouzení Božské Lásky uvnitř svého já. Když se tato láska probudí, toto toužení, je to jako když někomu dáte dobrý koláč. Vždycky budete chtít tenhle koláč znovu. Je to stejné, jako když jednou objevíte Lásku Boha ve vás a okolo vás, budete po ní vždy toužit víc a víc, a toto toužení překračuje tělo, mysl i intelekt. Pak se odhalí duše.


Velmi často jsou to pouhá slova, když lidé o duši mluví, protože duše sama o sobě je velice plachá, stejně tak, jako je velmi plachý Bůh. Proto se ukazuje pouze čas od času. Dokud láska uvnitř vás nedosáhne určitého stupně, duše se neodhalí. Proto, když provádíte vaši sadhanu, buďte upřímní. Když děláte vaši práci – jakoukoliv práci – buďte ohledně ní upřímní. Dělejte ji s láskou. Znáte tohle rčení, které říkávám: „Práce je uctívání, ne?“ Víte o tom?
To znamená, že kdekoliv jste, cokoliv děláte, Bůh je tam přítomen s vámi. Když to děláte s vědomím, že sloužíte Božství, On vám odhalí Sebe. 
Existuje světec, byl to metař, jenž obdržel daršan Boha, když se před ním objevil Krišna, objevil se dokonce i Ráma. Je to o tom, kolik lásky do toho co děláte vložíte. Láska se často liší. 
Když sedíte v meditaci, jste plni lásky. Když si sednete k modlitbě, jste plni lásky a pak, když vyjdete ven, kde ta láska je? Nechali jste ji uvnitř modlitební místnosti nebo jste ji nechali jen v meditaci? Buďte si vědomi, že i když to necítíte, Božství je vždy s vámi. Čím víc po Něm toužíte, tím víc On touží po vás.

(překlad Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: