čtvrtek 10. července 2014

Gurupurnima 2014 - zpráva Mahavatara Babajiho a Mataji.


Babaji:
Přátelé a duchovní rodino, posílám pozdravy každému a všem... 
Dnes bych vám chtěl ze svého srdce srdcí říci, že vás miluji bez omezení. Jsem s vámi, skrze vaše vtělení, až do doby, kdy se věky posunou do zlatého věku lásky a míru. Vyzývám vás, zaměřte svůj životní proud k věčnému vědomí, kterým vás Pán obdařil, když do vás vdechl dech života, při vašem prvním vtělení na Zemi. 

Pán má plán, a ten zahrnuje celou dobu vaší evoluce v tomto materiálním světě, když jste se sem vtělili. Vykonávejte vaši sádhanu každý den a připomínejte si zpívat Boží jméno, se kterým rezonujete, protože jste jedním a vše je jednou energií, Bohem samotným. 

Pávi ve Shree Peetha Nilaya jsou od Pána samotného požehnání tímto darem, takže když je vidíte, uvědomíte si, že se stávají Božskými tím, že jsou v přítomnosti samotného Pána. Meditujte nad tím, když procházejí okolo vás, na území loky Sri Swamiho Vishwanandy, Shree Peetha Nilaya, jeho domova zvoleného pro misi na Zemi. 

Brzy se zde bude slavit Gurupurnima. Prosím, buďte si vědomi, Bůh bude se Sri Swamim Vishwanandou a všemi z vás, kteří jsou přítomni. Jste požehnání tím, kdo byl k vám seslán z nejvyšších sfér nebeských světů, aby se stal vaším Průvodcem, Mistrem a Satguruem, v těchto neklidných časech na této planetě. Nezapomeňte být vděčni, milující, a naslouchejte srdcem co vám On ukazuje. Vaše směřování na duchovní cestě je výrazně zvýšeno Jeho přítomností, Jeho slovy lásky a vedením a Jeho nesmírnou láskou a snahou dělat vše co je v jeho moci, což vás může na vaší duchovní cestě posunout

Ámen a Óm,
Mahavatar Babaji, v tento den vašeho možného osvobození, Gurupurnimy 2014 Mataji:
Mé sladké děti, držím vás v náručí při Gurupurnimě se Sri Swamim Vishwanandou... 
Miluji vás víc než matka, která vás porodila do tohoto světa svárů, radosti, smutku a duality vašich dnů. Jsem stále na vaší straně, s mateřskou podporou pro vás, růst a rozvíjet se do svého potenciálu, který byl dán každému z vás, jako váš individuální vzestup na cestě k osvobození. 

Toužím, aby si každý z vás připomínal mne a své vlastní Božství, které zůstává  tiše čekat, až si vzpomenete, kým opravdu jste. Jste vtělením samotného Božství. Zapomněli jste to během dlouhého vývoje vašich inkarnací, a nyní je čas probudit se znovu do vědomí, že jste součástí Pána samotného. 

Příběh oceánu mléka je jedním z těch k zamyšlení. Odhaluje člověku způsob jak lze "Poznat sám sebe a být svobodným." Ponořte se do hloubky tohoto příběhu a rozpomeňte se kým jste. Toužím, aby jste se sami osvobodili, za vedení vašeho Satgurua, Sri Swamiho Vishwanandy, pokud tato cesta Jeho Bhakti Margy je i vaší cestou. 
Můj bratr Babaji a já jsme se všemi na Zemi. Přišli jsme k vám touto alejí-cestou Sri Swamiho Vishwanandy, pro ty z vás, kteří si vybrali Jeho cestu Bhakti Margy. 

Milujeme vás bez omezení, 
budu mezi vámi na Gurupurnimě.
S láskou, ze srdce, 
Mataji, sestra Babajiho

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: