pátek 25. července 2014

Sri Swami Vishwananda a nový chrám v Itálii!

Když Sri Swami Vishwananda zavítal 17. července do Bari, Itálie, odjel slavnostně otevřít nový chrám zasvěcený Jemu! Guruji mluvil o velkém požehnání, které dostanou oddaní, vytvořením prvního chrámu zasvěceného Jemu. Nejsou tam žádná další Božstva, pouze On, kdo je v tomto chrám uctíván. 

Podívejte se na pár obrázků...V Satsangu, který následoval, Guruji odpověděl na otázky, které mu byly položeny: 


Co je to strach? 
Strach vzniká v důsledku nevědomosti, neznámých věcí. Je to nedostatek důvěry v sebe sama. 
Proč mají lidé tolik problémů? 
Kvůli karmě, musíme touto karmou projít. Po Mahábháratě, Kunti šla ke Krišnovi a poprosila Ho: „Dej mi neutuchající problémy, tak si Tě mohu stále připomínat.“ Musíte jít nad dobré a špatné, dívat se na svět jako děti. Indická svatá Mirabai měla také mnoho problémů, ale byla neustále v extázi, myslela na Krišnu. Lidé kolem ní ji obtěžovali, ale ona mohla všechna tato utrpení překonat. 
Jak poznáme, jestli jsme na správné cestě? 
Budete to cítit. A také, pokud to necítíte, budete vedeni. Přirozenost vás donese tam, kde máte být a vaše mysl bude řízena. 
Co je odevzdání? 
Ten, kdo se plně odevzdal, nemá ve své mysli žádné otázky. Odevzdat se, znamená být oddělen od všeho, mít důvěru v každou situaci a přijmout vše co se děje. Když se odevzdáváte, dáváte svou vlastní vůli. Bůh vás nemůže nutit silou, aby jste ho milovali. To je jediná věc, kterou Bůh nemůže udělat. Odevzdání se Božství je váš akt otevření se. Zapomenete na sebe a odevzdáte svou vůli Jemu. Existuje pouze On, jedna realita hrající mnoho her.

Malý chrám byl plný italských oddaných, kteří přišli na Swamiho Satsang. Guruji mimo jiné řekl:

"Satsang znamená shromáždit se. Za starých časů světci diskutovali o svatých písmech při satsangu. To, co věda objevuje dnes, bylo známo již světcům před 5000 lety. Jako městské dveře v Dillí, které jsou vyrobeny ze železa a pilíř ze železa. Pilíř, více než sedm metrů vysoký a vážící přes šest tun, byl vztyčen Kumara Guptou z Gupta dynastie, která ovládala severní Indii v období 320-540 n.l. Na tomto pilíři nejsou žádné stopy rzi. 1600 let starý železný pilíř v Dillí nikdy nezkorodoval,  přes  nepříznivé vlivy počasí v hlavním městě
Hluboké znalosti z Véd byly skryty ve formě příběhů. Satsang bylo setkání lidí, kteří měli zájem o poznání. Duchovnost je spojena s jednotou a respektem k druhým. 

Když zpíváme k Boží slávě, člověk zapomene na své vlastní ego. Pak se probouzí láska. V srdci vždy plyne láska. Mysl ji zastaví, když uvažuje o sobě. Když jste v lásce, myslíte na svého milého, co on / ona dělá. Pojďme zpívat Boží jméno. Není žádný rozdíl mezi Bohem a Jeho jménem. Bůh má různé vlastnosti, ale není žádný rozdíl mezi Bohem a Jeho jménem. Jméno Ráma je silnější  než jeho jméno."

V sobotu ráno pak Swami celebroval Gayatri yagnu, v krásné zahradě Vasudévy.
Žádné komentáře: