čtvrtek 3. července 2014

Spěch v životě.

Spěch v životě způsobí, že ztratíte plný zážitek té chvíle. Jak člověk putuje životními cestami, často vypráví těm kolem o svých problémech a přáních do budoucna. Jeho mysl je tak zabředlá do problémů a do budoucnosti, že není zaměřena na lidi kolem sebe. A naopak, lidé kolem něj jsou v myslích, uvažujíc o svých vlastních problémech a budoucích událostech, a naslouchají jen zpola. V tomto směru se zdá, že člověk stále čeká, co se v jeho životě stane a přítomný okamžik uteče, aniž v něm člověk plně žije. 

Nechť víc a víc hledáme pochopení toho, že přítomný okamžik je vše, co máme. Nechť je ctěn jako vaše nejcennější životní krev. Radovat se v tuto chvíli. Být přesně zaměřen na to, kde jste v současné době, vašimi myšlenkami a vašim konáním. Odevzdejte každý moment Pánu a užívejte si Jej v spoluvytváření života, Božské lásky, vyjádřené jako Bůh ve všem a všude. 


Přeji vám všem nadšený, skvělý život, naplněný přítomnými chvílemi radosti a vědomím, že život vám byl zdarma dán, abyste poznali Boha, který je Láskou, vyjádřenou ve veškerém stvoření. Nechť jste tvůrci zvyku být zcela v tomto přítomném, zářícím, nádherném okamžiku, který je  životem samotným! 

Nechť Bůh požehná každého z vás a vás všechny, v Jeho svatém jménu 
Mahavatar Babaji

(zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: