neděle 27. července 2014

Den otevřených dveří ve Shree Peetha Nilaya.V loňském roce, při našem oficiálním otevření, jsme si stanovili a také slíbili, že nabídneme každoroční "Den otevřených dveří" pro místní obyvatele a zainteresované strany z okolních obcí, aby mohli nahlédnout do našich životů. 


Byl pozván šéf okresu pan Albers a dostavil se, a po přivítání naším vedením a Swamim Vishwanandou byl proveden různými místy v budově. Za stavební pokrok za uplynulý rok se rozhodně nemusíme stydět. 
V odpoledních hodinách se dostavil také pan Dieffenbach, starosta Heiderodu, potěšilo nás to.


Již ráno dorazilo mnoho zainteresovaných stran a více než 100 návštěvníků, se dvěma průvodci prošli celé Centrum, začali v chrámu, prošli kapli, ateliér, pak šli do naší velké vegetariánské kuchyně a ještě o patro níž k topení a do prádelny, a potom ven na zahradu. 


Návštěvníci byli otevření, cítili se uvolněně a nedokázali zadržet otázky. 
Jak financujete to, co tu děláte?
Proč sem přicházejí už tak mladí lidé a chtějí žít v celibátu? 
Mohou odejít zpět, pokud chtějí? 
Co dělají celý den? 
A tak dále - takže jsme si uvědomili, že měli opravdu zájem a odpověděli jsme jim na všechny otázky. 

Večer zazpívaly tři sbory z našeho regionu, které přijaly naše pozvání – úžasné! 


Všechny tři sbory, Cäcilia Springen, mužský sbor Liederkranz z Langeseifenu a katolický Kirchenchor z Breithard sklidily potlesk a na konci Swami dal každému členu jako poděkování jedno z našich Cd. 


Bohužel chybělo více návštěvníků na naší Bollywoodské diskotéce - bylo to pozdě, ale přesto jsme se s několika hosty pobavili...
Ve Wiesbadener Kurier vyšel ještě následující článek, o který se chceme s vámi také podělit:

Žádné komentáře: