úterý 29. července 2014

Rozhovor se Swamim.

Během italského turné v březnu, poskytl Sri Swami Vishwananda rozhovor. Tazatel, Amrir Ananda Giri J., se začal ptát, jak čtyři Guruové, uvedení v Guru modlitbě (viz. níže), působí prostřednictvím Swamijiho.Gurur Brahmaa Gurur Vishnuh
Gurur Devo Maheshvarah
Guru Shakshat Param Brahma
Tasmai Shree Guruve Namaha

Swami: Vlastně musíte pochopit tuto mantru - nejsou čtyři různí Guruové, jsou všichni čtyři v jednom. Existuje jen jeden Guru - Guru je Brahma, Guru je Višnu, Guru je Šiva a Guru je Parabrahma. V hinduistické tradici samozřejmě máme uctívat Boha. Máme velkou úctu k Bohu - Bůh je konečný. Ale Boží vědomí přebývá všude, ve všem. Není jediné místo, kde Bůh není přítomen. Nicméně, jak řekl Krišna v Gítě, "Přijdu v podobě Mistra, ve formě Gurua." Guru je zástupcem tvůrce, ochránce a ničitele. A Guru je Parabrahma, protože v hinduistické tradici nemůžeme dosáhnout Boží milosti bez milosti Mistra. A to nejen v hinduistické tradici. Je to ve všech tradicích. Protože nikdo nemůže přistupovat k Bohu, aniž by obdržel milost - a Mistři přinášejí tuto milost. Takže, když je člověk nakloněn Mistrovi, když je člověk ve spojení s Mistrem, Mistrova milost plyne na žáka nebo oddaného. A když člověk dostane tuto milost, vnímá Božství. Pak vnímá, že není žádný rozdíl mezi Mistrem a Božstvím. Není žádný rozdíl mezi Bohem a jeho učedníkem, Guruem, který dosáhl statutu učednictví nebo Božího vědomí. Staly se jedním. Ale jedna věc je velmi jasná - Guru bude vždy vědět, kde stojí a kde stojí Bůh. To je důvod toho, co jsem říkal předevčírem, v životě Kabira byla doba, kdy měl vizi...

Na jedné straně stál jeho Guru, a na druhé straně stál Krišna. Měl velké dilema: "Komu se mám klanět nejprve, Guruovi nebo Govindovi?" Pak se sklonil ke svému Guruovi jako prvnímu. Proč? Bez milosti Mistra by nikdy nenašel Góvindu, nikdy by nenašel Boha. Ale skrze milost Mistra našel Krišnu. Je to stejné v životě všech velikánů. Sri Adi Shankaracharya sám řekl: „Byl jsem velký učenec. Znal jsem všechny Védy, všechny Upanišády, všechny Purány, ale přesto, bez milosti mého Mistra, bez požehnání Gurua není nic možné." To je to, co tento verš znamená. Říká, že Guru je tvůrce. Guru je ten, kdo vytváří určitou Mayu, určité situace, určitý směr v životě oddaného a žáka.

A on je ten, kdo vše udržuje, v podobě Višnua. On je ten, kdo umožňuje znalosti udržet, poskytuje znalosti, aby oddaný mohl pochopit, kam je veden. A Guru je Šiva, protože on je ten, kdo ničí nevědomost.

To je to, co znamená slovo Guru. Slovo Guru znamená „odstranění temnoty“. V této formě je on Šivou, který ničí nevědomost, temnotu nevědomosti, a činí člověka zářícím směrem k pravému Já. Guru je tito tři v jednom, a pak druhý verš říká: "Guru Shakshat Parabrahma". Guru Shakshat Parabrahma znamená, Guru je konečný. Zde Guru není fyzickým Guruem, ale je univerzálním učitelem - Bohem samotným.


Pro shlédnutí celého videa prosím klikněte na následující link: http://vimeo.com/99775715

Žádné komentáře: