sobota 12. července 2014

Gurupurnima - Sri Swami Vishwananda Ashtotram (pokrač.)

55 Om Lingārchana Protsāhakāya Namaha 
Pozdravení tomu, který podporuje uctívání Pána Šivy v podobě lingamu.
56 Om Siddhi Sādhanāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je tajemnou silou, která umožňuje hledajícím, aby pilně usilovali o duchovní praxi.
57 Om Mādhavāya Namaha 
Pozdravení tomu, který pomáhá hledajícímu v meditaci.
58 Om Omkāropāsakāya Namaha 
Pozdravení tomu, jehož zpěv Óm rezonuje v srdcích oddaných.
59 Om Sookshmāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je nanejvýš jemný.
60 Om Vishokāya Namaha 
Pozdravení tomu, který nezná smutek.
61 Om Sātvikāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je plný klidu  a míru.
62 Om Sama Darshine Namaha 
Pozdravení tomu, který vidí vše stejně.
63 Om Dakshāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je pohotový, pozorný a ostražitý.
64 Om Achintyāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je nepochopitelný.
65 Om Nirahankārāya Namaha 
Pozdravení tomu, který překonal ego.
66 Om Nirmohāya Namaha 
Pozdravení tomu, který nepodléhá klamu.
67 Om Avyagrāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je nerušený.
68 Om Jita krodhāya Namaha 
Pozdravení tomu, který přemohl hněv.
69 Om Vinaya shēlāya Namaha 
Pozdravení tomu, který ukazuje nejvyšší pokoru.
70 Om Swavashāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je pánem své situace.
71 Om Kushalāya Namaha 
Pozdravení tomu, který působí dovedně.
72 Om Kshamāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je efektivní ve všech svých činech.
73 Om Satya Dharmāya Namaha 
Pozdravení tomu, který praktikuje opravdovou dharmu laskavosti, neubližování, dobročinnosti a milosrdenství.
74 Om Nirvikalpāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je oproštěn od rušivých myšlenek.
75 Om Viraktāya Namaha
Pozdravení tomu, který je zbaven vazeb.
76 Om Atindrāya Namaha 
Pozdravení tomu, který překonal mysl.
77 Om Satya Sandhāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je zcela sjednoceným.
78 Om Pavitrāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je čistým.
79 Om Madhura Swabhāvāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je upřímným.
80 Om Surānandāya Namaha 
Pozdravení tomu, který přináší štěstí svým oddaným.
81 Om Nandanāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je zbaven omezení, vyplývajících ze světských potěšení.
82 Om Prasannātmane Namaha 
Pozdravení tomu, který je ztělesněním blaženosti.
83 Om Bhakta Nidhaye Namaha 
Pozdravení tomu, který je pokladnicí dobroty pro oddané, kterou mohou vždy využívat.
84 Om Sākshaye Namaha 
Pozdravení tomu, který pozoruje dvojice protikladů z pozice svědka.
85 Om Samātmaye Namaha 
Pozdravení tomu, který je rovnoměrně ve všech a stejný pro všechny.
86 Om Sadā Yogine Namaha 
Pozdravení tomu, který vždy zůstává v józe, nepřipojen k pomíjivému, identifikujíc se s věčným.
87 Om Haraye Namaha 
Pozdravení tomu, který ničí falešné hodnoty a vnitřní konflikty.
88 Om Sutapāya Namaha 
Pozdravení tomu, jehož tapas (odříkání) mu umožňuje kreativní myšlení a dává skvělou kontrolu nad smysly.
89 Om Saumyāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je spokojený.
90 Om Guhyāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je tajemný a vážný.
91 Om Vimukta Atmāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je zbaven podmíněnosti těla, mysli a intelektu.
92 Om Gabheerāya Namaha 
Pozdravení tomu, jehož moudrost a síla nemůže být lidským chápáním změřena do hloubky.
93 Om Guptāya Namaha 
Pozdravení tomu, který nemůže být lehce pochopen pouhými slovy.
94 Om Atmā Rāmāya Namaha 
Pozdravení tomu, který se raduje ze své podstaty.
95 Om Sri Nivāsāya Namaha 
Pozdravení tomu, který přebývá v těch s čistým srdcem.
96 Om Devāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je oslnivý.
97 Om Dyutidharāya Namaha 
Pozdravení tomu, jehož plamen krásy a síly září.
98 Om Dhanyāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je vždy spokojený.
99 Om Gurave Namaha 
Pozdravení tomu, který je Božským učitelem, který rozptyluje temnotu nevědomosti.
100 Om Durati Kramāya Namaha 
Pozdravení tomu, kterého je pro člověka složité neposlechnout.
101 Om Gahanāya Namaha 
Pozdravení tomu, který je nepředstavitelným.
102 Om Bhagavate Namaha 
Pozdravení tomu, který vyzařuje Božskou slávu.
103 Om Hari Sharana Mārga Darshakāya Namaha 
Pozdravení tomu, který podporuje cestu odevzdání.
104 Om Koothastha Jāgartakāya Namaha 
Pozdravení tomu, který uvolňuje Božskou chakru, umistěnou mezi obočím.
105 Om Abhiprāyāya Namaha 
Pozdravení tomu, který zahrnuje všechna náboženství.
106 Om Sarvamata Samatyāya Namaha 
Pozdravení tomu, který káže rovnost všech vyznání.
107 Om Kshamaikatā Bhāva Vardhakāya Namaha 
Pozdravení tomu, který obhajuje trpělivost a jednotu.
108 Om Premāvatāra Sri Vishwananda Swamine Namaha
Pozdravení Sri Swamimu Vishwanandovi, který je inkarnovanou láskou!

Satgurudeva Sri Swami Vishwananda Mahaprabhu Ki Jai!
---
(překlad: Rohini a Candra)

Žádné komentáře: