pátek 11. července 2014

Vztah mezi žákem a Guruem.

Můžeš prosím vysvětlit trochu vztah mezi žákem a Guruem nebo Ištadévem?
Swami: 
„Pokud jde o vztah mezi Guruem a žákem, nemůžete zahrnovat žádná Božstva, protože Božstva jsou od lidí daleko. A Božstva se aktivují pouze tehdy, když dá Guru požehnání. Guru je ztělesněním všeho...

...a pokud se člověk nechce úplně odevzdat učiteli, jak se může úplně odevzdat Bohu? To se nestane.


V Indii nemají ani uctívat Božstva, uctívají jen Gurua jako Božstvo. Protože jak Krišna sám řekl: „Budu mezi vámi v podobě Gurua. Odevzdáte-li se Guruovi, odevzdáte se Mně.“ 
Takže to je zcela toto. Božstva neznamenají nic bez Gurua. Pokud člověk skutečně pochopí, že Guru je vše, a to je obsaženo zcela v těchto slovech:

Gurur-Brahmaa Gurur-Vishnu Gururdevo Maheshvarah, Gurure Shakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha

Guru je Brahma, Višnu a Šiva. On je Parabrahman /pozn.. v terminologii advaity nejvyšší Brahman, nejvyšší Bytí/. Pokud tohle člověk pochopí, stačí pouze uctívání Gurua, nic jiného. Služba Guruovi je nejdůležitějčí ze všeho. To je důvod proč, když jedete do Indie, uvidíte, první je Guru, pak samozřejmě uvidíte všechna Božstva kolem, ale Guru je více uctíván než samotná Božstva.“

Žádné komentáře: