středa 1. října 2014

Navaratri 2014 - Chandraghanta Ma.

Další den Sri Swami Vishwananda řekl: 
Dnes je třetí den Navaratri kdy se oslavuje Chandraghanta Devi. Dostala své jméno kvůli půlměsíci na hlavě.” 

Podle Devi Mahatmyam, když se manifestovala, byla tak krásná, že Mahishasur, král-démon, si ji chtěl vzít za manželku. Devi řekla: „Dobře, jestli chceš být můj manžel, musíš být silnější než já." Nejdříve poslal tisíce vojáků, aby Devi přivedli. Jen vyslovila slovo "SA", a ze všech se stal popel. Když to viděl, spěchal Mahishasur rychle k Devi, aby s ní bojoval. Mahishasur obdržel požehnání, že ho žádný člověk nemohl zabít, ale zapomněl poprosit, aby ho nemohla zabít žádná Mataji. Nemyslel si, že Devi má takovou sílu. Neviděl tvůrčí Šakti samého Boha. Takže Mahishasur pokračoval v boji. Vzal na sebe různé podoby démonů. Na konci vzal na sebe podobu buvola, a v této podobě ho Devi zabila, získala tak poté své jméno Mahishasur Mardini. 

Sri Swami Vishwananda dříve řekl: 
„V této podobě Devi odstraní všechny hříchy z něčího života, všechnu karmu, kterou jsme vytvořili. Odstraní ji a požehná oddaného některými siddis, jako je nebeská vůně. Takže kdekoli je Božství přítomno, je zde i tato nebeská vůně všude kolem, která je spojena s Chandraghanta Matou. Když mi bylo 15, Božství se zjevilo, aby ukázalo, že je čas, abych začal pracovat pro Něj, pomáhat lidem. Tak u nás na Mauriciu, po dobu 40 dní tam byla stále neusladká vůně a včely kolem. Prostřednictvím tohoto znamení víte, že je Božství přítomno. 
Dalším bodem, spojeným s touto formou Devi je, že když se na ni podíváte, šíří všude kolem sebe klid a věčný mír, ale na někoho ničemného je děsivá. Takže, „pokud jste negativní směrem k sobě, nemůžete očekávat, že uvidíte venku pozitivní. Je-li vaše mysl negativní, všechny věci kolem budou negativní. Ale pokud je vaše mysl jasná, čistá, klidná, všude kolem vás bude klid." 


Mahishasur představuje u lidí velké ego, pýchu myslet si, že víme kdo jsme. Tolik lpíme na naší aroganci, že je velmi obtížné to pustit. Myslíme si, že jsme více zvláštní než kdokoli jiný. Samozřejmě, že každý z nás je jedinečný a každý z nás je zvláštní svým vlastním způsobem, ale Božská Matka nám chce ukázat, že jen díky pokoře člověk dosáhne Božství. 
Co se první z této velké pýchy objeví, je tisíce myšlenek jako: „To musí být takhle, to musí být takto." Stále říkáme: „Pokud to není moje cesta, je to vše špatně." Ale jak víte, co je špatné a co je správné? Pokud nejste ještě odevzdaní, jak byste to mohli vědět? 
Tak se můžete odevzdat Mahadevi a dosáhnout Její milosti otázkou: „Hej Maa, zbav mne tohoto utrpení, které jsem na sebe uvrhl, protože jsem si neustále myslet o sobě, že jsem více speciální, že jsem od někoho odlišný." Zapomínajíc, že to, co přebývá hluboko v nás je stejná Šakti, je Bůh sám. 
Tak proč jsme nechali to mysl převzít? Tato mysl, která je vždy proti tomu co vychází ze srdce, najednou, pokud se odevzdáte, zmírníte to. Stejným způsobem můžete odstranit tisíce myšlenek, pouhým odevzdáním se. 
Jako matka chce, abyste seděli na klíně. Bude se o vás starat. Nedovolte, aby vás tato mysl obtěžovala. Dokonce i myšlenky, které jsou vytvořeny v mysli, jsou Její silou. Ale ona nám umožňuje mít možnost si vybrat, zda chceme poslouchat nebo ne. 
Takže když to necháme převzít pýchu, samozřejmě to bude trvat dlouho, ale pokud jste pokorní, uvidíte, jak snadné to je. Dosáhnete milosti Maa. 
Není to o tom, kolik manter nebo kolik modliteb pro Ni děláte, ale o této lásce, kterou pro Ni máte. Jediná věc, která může skutečně obměkčit její srdce, je tato jednoduchost lásky."

Žádné komentáře: