středa 29. října 2014

Diwali, svátek vítězství světla nad temnotou.

Minulý týden se ve Shree Peetha Nilaya, domově Bohyně Mahalakšmí, oslavovalo Diwali, které představuje vyvrcholení tří po sobě jdoucích nocí modliteb, věnovaných Mahalakšmí...

Slovo „Diwali" pochází z „Deepavali", což znamená „řada světel", neboť ústřední tradicí tohoto festivalu je osvětlení olejovými lampami nebo svíčkami. 

Rangoli /viz. obrázek výše/ jsou také charakteristické tradiční dekorace během této slavnosti. Umísťují se na uvítání Mahalakšmí. Její stopy na podlaze představují projev Její přítomnosti mezi námi. 


Existuje mnoho regionálních mýtů, legend a pověr, které mohou být
s těmito třemi dny modliteb spojeny, v závislosti na regionech v Indii a školách hinduistické filozofie. Nicméně, všechny se nakonec týkají symbolického vítězství světla nad temnotou, poznání nad nevědomostí, dobra nad zlem, a naděje nad zoufalstvím.

První noc modliteb se nazývá Dhanteras a je často spojena s Dhanvantarim, inkarnací Mahavišnua, který vyšel ze „stloukajícího se oceánu mléka“, držíc hrnec amritu, elixíru nesmrtelnosti. Druhá noc modliteb k Mahalakšmí je také zmiňována jako Naraka Chaturdashi, která připomíná zabití démona Narakasury Krišnou a Satyabhamou. A třetí noc obvykle připomíná konec 14 letého exilu Pána Rámy a jeho návrat do Ayodhye.

Existuje několik klíčových bodů týkajících se oslavy Diwali, které Sri Swami Vishwananda zdůraznil v průběhu let: uctívání Mahalakšmí, rozsvícení vnitřního světla, symbolika hliněné lampy a Pán Ráma jako příklad dharmy. 


Uctívání Mahalakšmí.

Bohyně Lakšmí je v tento den uctívána proto, protože Ona je světlo samotné a je tou, která dává Šakti, Ona je tou, která dává sílu k udržení všeho, k udržení života. Odstraňuje temnotu a rozsvěcuje světlo, které Ona sama představuje. 
Je to pravda, Ona je Bohyní bohatství, ale bohatství má různé významy. Pokud někdo běží za materiálním bohatstvím vně, samozřejmě jej bude poskytovat, Ona je poskytovatel, dá bohatství, tedy materiální bohatství. Ale na duchovní cestě také poskytuje jiný druh bohatství, které je duchovním bohatstvím. Její jméno v tomto aspektu je Saubhagya Dayini. Dává co potěší Jejího oddaného. Plní vnitřní přání Svého oddaného, tak dlouho, dokud je to konstruktivní. Modlitbou k Ní při Diwali, vám propůjčí štěstí, radost - v obou směrech, v duchovním směru a materiálním směru, protože představuje plnost všeho. Nedává jen polovinu. Dává plnost, ale také odráží plnost, jak moc je člověk směrem k Ní zaměřen. Když se zaměříte z půlky, dá vám polovinu. To je polovina plnosti. Plnosti toho, co můžete unést. Pokud vám dá víc než to, nebudete schopni to zvládnout. Ona také poskytuje maximální plnost, na sto procent, ale musíte se naučit úplně se Jí odevzdat a tuto plnost vám dá. 
(Just Love 3) 

Rozsvícení vnitřního světla.

Diwali je festival světla. Festival světla, proč? Je to proto, že když Ráma zabil Ravanu a vrátil se do svého království v Ayodhyi, lidé to oslavovali zapálením malých lampiček, které ukazují, že světlo rozptyluje temnotu. 
Je to také pro připomenutí našeho vnitřního světla. Lidstvo rádo přebývá v temnotě mysli a rádo na ní visí. Zapomínají, že hlouběji uvnitř jejich srdce, tam je také světlo. Diwali je, když lidé rozsvítí světlo, vnitřní světlo, připomínajíc si, že ano, oltář světla je jedna věc, ale nejdůležitější je rozsvítit vnitřní světlo a nechat ho zářit. Když začnete zářit zevnitř, když vaše srdce začne zářit světlem lásky, přitahuje to více než pozitivitu, přitahuje to samotného Pána. Když přilákáte samotného Pána, stačí se odevzdat. To je to, co znamená Diwali - probudit vnitřní světlo a nechat ho zářit. 
(Just Love 3) 

Symbolika hliněné lampy.

Hliněná lampa je velmi symbolická, skutečně. Symbolikou hliněné lampy říkáme: „Bože, ty jsi světlo, ale my jsme batti – vlákno.“ To je spojení, které máme s Božstvím. 
Hliněná lampa je naše tělo a symbolizuje, že toto tělo je jen prach a stane se prachem. A uvnitř je hořící světlo, láska hořící uvnitř vás. 
Takže se pozvedněte, aby váš intelekt byl osvětlen Boží milostí, milostí Božské Matky, abyste v tomto životě mohli využít příležitosti a realizovat vaše vlastní Já. Uvědomit si odkud jste, uvědomit si, kdo ve skutečnosti jste, uvědomit si svou práci, své poslání, a uvědomit si, kam jdete, jaké jsou vaše skutečné povinnosti v životě. 
Nechte toto světlo svítit skrze vás. Staňte se poslem této lásky, staňte se poslem Božství - nejen omezujíc sami sebe, dostaňte se nad to, co vaše mysl vnímá že jste. To je také důvod, proč rozsvěcujeme tuto lampu. 
(Sri Swami Vishwananda na Youtube)Příklad dharmy Pána Rámy.

V příběhu Rámy, víte, Jeho život nebyl tak jednoduchý. Byl poslán do lesa a samozřejmě se setkal s mnoha výzvami, ale On před nimi obstál. Nechtěl být slabým. Neutekl nebo nešel brečet. Neřekl: „Zříkám se svého poslání. Skončil jsem s ním". Je to to samé, když usilujete o realizaci Boha nebo seberealizaci - bez ohledu na to co přijde, musíte být silní. Prostřednictvím tohoto předsevzetí, být silní, vám bude Božství dávat energii, ale tato část není Bůh, kdo tak činí, ale vy, kteří to děláte.
(Just Love 2) 

Víte, milovat Boha není snadný úkol, to je pravda - ale není to nemožné. Na této cestě je spousta testů, které před vás postaví. Je spousta výzev, před  které vás postaví. Ale ve skutečnosti, tyto zkoušky a výzvy jsou jen proto, aby vás učinily silnějšími, pokud jste odevzdaní. Ale pokud jste se neodevzdali, neuspějete. Budete zlomeni. Tato volba je jen na vás. Musíte se zeptat sami sebe, co opravdu chcete. Není špatné chtít svět, ale získáte svět. Stejná věc - co si přejete hluboko uvnitř vás, Ona splní. Dá vám ochotně to, co chcete, až nakonec Jí budete žádat o to, proč jste sem skutečně přišli. 
Takže toto Diwali se modlete k Bohyni Lakšmí, ve formě Parašakti, Šakti, která prostupuje vše, aby ve své mateřské lásce vás nesla, držela vás, a starala se o vás.
(Just Love 3)


Žádné komentáře: