sobota 4. října 2014

Sri Swami Vishwananda poskytl komentář ke Guru Gítě! (1. část)

Druhou noc Navaratri, nás Sri Swami Vishwananda všechny překvapil následujícím oznámením: „Zítra budu mluvit o Guru Gítě, protože devět dní Navaratri je také devět dní naší duchovní cesty.“

Guru Gíta (Zpěv o Guruovi) je částí Skanda Purány, jedné z 18 Purán, vytvořených světcem Vyasou.


Sri Swami Vishwananda řekl:
„Většinou je v Guru Gítě 400 veršů, ale my budeme hovořit pouze o hlavních, kterých je 182. Guru Gíta byla rozhovorem mezi Šankarou a Parvati, kdy Bohyně Parvati se ptá Šivy: „Koho shledáváš největším na světě?“ A Pán Šiva sám, v podobě Dakšinamurti, to vysvětluje Maha Devi, pravíc: „Největští podoba na světě je podoba Mistra.“ A v Gítě Krišna řekl: „Je to díky Mé milosti, že se Guru objeví na Zemi, a je to díky Mé milosti, že jsou žáci vedeni tam kam patří.“ Takže kdekoli člověk je, Guru bude hledat žáka a bude ho přitahovat. Guru Gíta je jeden z nejkrásnějších zpěvů, protože vše co máme udělat, potěšit Matku, je možné také jen skrze milost Mistra.“

Další noc, během oslav Navaratri věnovaných Chandraghantě Ma, začal Sri Swami Vishwananda svůj výklad prvních 20 veršů Guru Gíty. Níže jsou některé vybrané:

verš 1
Sūta uvāca:
Kailāsa-śikhare ramye
bhakti-sandhāna-nāyakam,
Pranamya pārvatī bhaktyā
śankaram paryaprcchata

Zde si Bhagavan Šankara užívá svou oddanost Pánu Narayanovi, protože zná tajemství za tím. To je důvod, proč můžeme říci, že On sám je vtělením sádhany.

Seděl na nádherném Mount Kailashi. Parvati se před ním s úctou sklonila a zeptala se… zde můžete vidět, že Mount Kailash je zde také pro nejvyšší duchovní úroveň. Není to jen místo, hora, ale je zde také jako vysoký stupeň duchovnosti. Bhagavan Šankara je zde společně s Parvati, dvěma kvalitami, Šiva-Šakti, představujícími formu a bez formy. Šiva je považován za toho bez formy a Šakti za projevenou formu, oba jdou ruku v ruce, Puruša a Šakti. Ale Parvati (Prakriti), která je manifestací, projevem Šakti, s hlubokou úctou, s pokorou žádá Pána Šivu, aby vysvětlil hloubku na které to spočívá, na koho medituje a čí aspekt to je.

verš 3
Kena mārgena bho svāmin
dehī brahmamayo bhavet,
Tvam krpām kuru me svāmin
namāmi caranau tava

Zde se Bhagavati ptá na tajemství Mistra, a jakým způsobem bude lidská bytost ochráněna. Bhagavati je velmi znepokojena, protože zná stvoření, ví, že mysl lidí neustále tvoří karmu, každý dech, každá myšlenka, každé jednání tvoří karmu. Takže jako Matka je znepokojena starostí o všechny, to je důvodem, proč se ptá na absolutno: „Jak může člověk dosáhnout lotosových nohou Pána?“ „Jak může člověk dosáhnout milosti Pána?“, takže vidíc tuto oddanost v Ní a její starost jako matky o své děti, řekl:

verš 4
Īśvara uvāca:
Mamarūpāsi devi tvam
tvat-prītyartham vadāmyaham,
Lokopakārakah praśno
na kenāpi krtah purā

Bhagavan Šankara řekl Parvati:„Není rozdílu mezi tebou a Mnou. I když jsme odděleni do dvou podob, stále jsme Jedním. Jsi skutečná podoba Mne, nejen podoba, ale i ve své pravé podstatě. Šiva a Šakti jsou Jedním. Stejně jako Radha a Krišna jsou Jedním. Takže řekl: „Vysvětlím tuto záhadu, vysvětlím co leží za tímto tajemstvím oddanosti, tajemstvím Gurua, ne jen kvůli tomu, žes mne požádala, ale z Lásky, kterou k Tobě chovám, ti vysvětlím tajemství oddanosti.“ Pak dodal: „Nikdo ve vesmíru se mne dosud na tuto otázku nezeptal. Jsi první kdo se ptá, a při odpovědi, díky tvému pochopení, všechny lóky, celý vesmír, bude z tohoto požehnání těžit.“


verš 18
Gurumūrtim smarennityam
gurunāma sadā japet,
Gurorājñām prakurvīta
guror-anyanna bhāvayet

Zde Bhagavan Šankara říká: „Neustále, nepřetržitě, medituji na podobu Mistra, s hlubokou oddaností a láskou.“ Nejen meditovat, ale také řekl chantovat, opakovat, dělat japu se jménem Mistra, Gurua. Kromě toho řekl: „Držte se nařízení Gurua. Držte se toho co říká, bez ptaní, držte se toho co On žádá s láskou a pokorou. Nemyslete na nic jiného než na Mistra."
Žádné komentáře: